Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Komoly bírság a szabálysértőknek

30.000,-
Ft pénzbírságra számíthat minden hódmezővásárhelyi lakos, akinek ingatlana a
kiépített törzshálózat ellenére nincs a csatornahálózatra kötve. A jövőben
tilos a csapadékvizet a közterületi elválasztott rendszerű csatornahálózatba
vezetni. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
törvényt több ponton is módosította a város Közgyűlése.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Közgyűlése a települési folyékony hulladékkal Kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét a város legutóbbi közgyűlésén az
alábbiak szerint módosította:

Az
ingatlantulajdonos kiépített törzshálózat megléte esetén köteles az ingatlanán
keletkezett kommunális szennyvizet a csatorna törzshálózatba bevezetni. A
csatorna szolgáltatási díj fizetésének kötelezettsége a csatornabekötéstől
kezdődően áll fenn.

Tilos a
magáningatlanok csapadékvízét bevezetni a közterületi elválasztott rendszerű
csatornahálózatba.

Aki a jelen
rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza, szabálysértést követ el, amely
30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A szabálysértési bírság a szabálysértés fennállása alatt többször is kiszabható.

Megszakítás