Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kompetencia alapú oktatás az egyházi iskolákban is

A kompetencia alapú oktatás megvalósítására
jelentős Európai Uniós pályázati támogatást nyertek a vásárhelyi Ótemplomi
Református Egyházközség intézményei. A Szőnyi Benjámin Általános Iskola,
valamint a Bethlen Gábor Gimnázium ma délután közös projektnyitó rendezvényt
tartott.

A két oktatási intézmény tanári kara ma délután a Bethlen Gábor Református
Gimnázium könyvtárában tanácskozott. A nyár folyamán derült ki: a Szőnyi
Benjámin Általános Iskola 15 millió, a középiskola pedig 25 millió forintot
nyert pályázaton, a kompetencia alapú oktatás kialakítására. Az elnyert
összeget mindkét iskola elsősorban a humán erőforrás fejlesztésére
fordítja.

A pályázati forrásból lehetőség van a kompetencia alapú oktatásra épülő
tankönyvcsomagok beszerzésére, amelyekhez csak nagy áldozatok árán jutnak az
iskolák, hiszen több millió forintos költséget jelentenek. A támogatásnak
köszönhetően továbbá a pedagógusok különböző továbbképzéseken sajátíthatják
majd el a tanítási irányzat legfontosabb elemeit, mindemellett laptopok
vásárlására is sor kerül.

A tanácskozáson elhangzott: a kompetencia alapú oktatás akkor a
leghatékonyabb, ha a folyamatosságot biztosítják az intézmények, ezért
különösen fontos, hogy az általános iskolát követően a diákok a
gimnáziumban is hasonló elveket követve folytathassák a tanulmányaikat.

Az új módszer elsősorban a diákok matematikai, szövegértési, szociális,
idegen nyelvi és informatikai kompetenciáját erősíti, hogy
olyan gyakorlati tudás birtokába jussnak, mely az életben való eligazodásukat
nagyban megkönnyíti.

Megszakítás