Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovativ intézményekben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovativ intézményekben

 

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0021 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovativ intézményekben

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a kompetencia alapú oktatás kiterjesztésére, szakmai, módszertani megújulás megvalósítására nyújtott be a TÁMOP 3.1.4. kódszámú – „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben, című programban pályázatot.
A pályázat kifejezetten a minőségi oktatás elősegítését, szakmai megújulást, új módszertan elsajátításához rendel uniós forrást. A program során kulcskompetencia területek fejlesztésére, oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására, illetve önálló intézményi innováció megvalósítására pályáztunk.
A pályázati program szerves folytatása a város integrációs törekvéseinek és a már korábban benyújtott HEFOP pályázatoknak. Jelen pályázattal elérhető, hogy a kompetencia alapú oktatás az egész oktatási intézményrendszerben megjelenjen az óvodától a középiskoláig. A program segítségével megteremtődhet az a módszertani, szakmai háttér, mellyel a programban részt vállaló intézmények pedagógusai megszerezik a kompetencia alapú oktatás legújabb módszertanának ismeretanyagát.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 100%-a.
Támogatás összege: óvodák esetében : 5-7 millió forint
Iskolák esetében: 15-25 millió forint
Elnyert támogatás összege: 147.000.000 Ft
A projekt megvalósításának időtartama: 2009. május 5.- 2010. augusztus 31.

A projekt megvalósításában részt vevő feladat-ellátási helyek:
Exner Leó Óvoda
Szent István Általános Iskola
Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola
Varga Tamás Általános Iskola
HISZK – Eötvös József Székhelyintézmény
HISZK – Gregus Máté Tagintézmény
Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium

A projekt fő céljai

 • kulcskompetencia területek fejlesztése (már óvodáskortól és nem csak tanórákon)
 • oktatási programok és taneszközök bevezetésére, adaptációjára, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítására,
 • önálló intézményi innováció (Erdei Iskola program) megvalósítása
 • Pedagógusok felkészítése a kompetencia alapú oktatási programok minél hatékonyabb használatára

A projekt megvalósításának módja

 • Pedagógus továbbképzések
 • Feladat-ellátási helyenként innovációk, új pedagógiai módszerek bevezetése
 • Új oktató programcsomagok, tankönyvek, taneszközök beszerzése
 • Közös programok szervezése (pedagógusok és diákok számára egyaránt)
 • Jó gyakorlatok átadása, elterjesztése

Eredmény

 • Modern a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő iskolarendszer (Élethosszig tartó tanulás)
 • A 7 feladat-ellátási hely után az összes városi intézmény bevezeti az a program során kialakított jó gyakorlatokat
 • Mérhető javulás a kompetenciamérésen és a helyi minőségbiztosítási eljárásokban
Megszakítás