Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztatás kondi- és fitnesztermek üzemeltetői részére

lol


Tájékoztató a kondi- és fitnesztermek üzemeltetői részére

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért felelős államtitkára által 2020. november 11-én kiadott – Kommentár a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet sportszférát érintő rendelkezéseihez – tárgyú jogértelmezésében kimondja, hogy sportlétesítmények, sporttevékenység végzésére szolgáló egyéb helyiségek használata a versenyszerűen sportolók számára megengedett edzés vagy sportrendezvényen történő részvétel céljából.

 

A Kommentár szerint a versenyszerűen sportolók körébe tartoznak a versenyengedéllyel rendelkező sportolók, azaz akik tagsági vagy szerződéses jogviszonyban állnak sportszervezettel vagy sportszövetséggel (igazolt sportolók).

 

A versenyszerűen sportoló az edzésen való részvétel jogszerűségének igazolásához köteles magánál tartani a személyazonosságát, lakcímét, tartózkodási helyét igazoló dokumentumot, igazolványát és versenyszerű sportolói jogállását igazoló okiratot.

 

Főszabályként tilos az edzőterem, fitneszterem látogatása, de a sportról szóló 2004. I. törvény (továbbiakban: Stv.) 1. § (3) bekezdése szerinti, fentebb definiált versenyszerűen sportoló számára engedélyezett edzésen való részvétel céljából a terem használata, látogatása.

 

A Kommentár megadja az edzőterem, fitneszterem fogalmát, eszerint minden fizikai és szellemi sporttevékenység szervezett keretek közötti megtartására szolgáló helyiség, ideértve a tánc- és jógastúdiót is.


Amennyiben a kondi-, illetve fitneszteremnek helyt adó épületben más szolgáltatás/ok nyújtás is történik (többes funkciójú épületek):

  • az edzőterem rész főszabályként nem fogadhat szabadidős (lakossági) sportolókat, kizárólag az Stv. szerinti versenyszerűen sportolók használhatják a fent részletezett – versenyszerű sportolói jogállását – igazoló okirat bemutatásával, edzés céljából.
  •  a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatást nyújtók (pl: szolárium, valamint műkörmös szolgáltatás, csomagküldő szolgáltatás, masszőr) a kijárási tilalom szabályai mellett továbbra is működhetnek. Itt a nyitvatartási időre vonatkozó korlátozást, illetve a maszkviselésre vonatkozó előírást is be kell tartani. Fokozottan kell figyelni a kézfertőtlenítésre vonatkozó szabályok betartására, az üzemeltető általi betartatására.

 

Fotó: Hódpress.hu

Megszakítás