Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Konferencia a háborút követő kommunista „igazságszolgáltatásról” az Emlékpontban

Némi demokrácia, némi igazságszolgáltatás címmel rendeznek
történettudományi tanácskozást november 14-én, hétfőn 16 órától az
Emlékpontban a magyarországi népbíróságok 1945 és 1950 közötti működéséről,
azok politikai hátteréről. A hódmezővásárhelyi közgyűjtemény történészei
számos helyi esettanulmányon keresztül mutatják be, hogy milyen koholt
vádakkal használták fel a népbíróságot a kommunista párt helyi képviselői
vélt vagy valós politikai ellenfeleiknek a közéletből való
„kiiktatására”.

Az Emlékpont konferenciáján Zinner Tibor jogtörténész, a téma
legismertebb hazai szakértője értékeli a magyarországi népbíráskodás első
korszakát, míg Farkas Csaba, a Csongrád Megyei Levéltár főlevéltárosa a
Szegedi Népbíróságot veszi górcső alá, ahol számos vásárhelyi ügyet is
tárgyaltak.

Vincze Gábor, az Emlékpont történész munkacsoportjának vezetője a
helyi orvosok ellen indított eljárásokat ismerteti, Szabóné Sass Szilvia
(szintén a vásárhelyi közgyűjtemény szakalkalmazottja) pedig egy
összehasonlítást végez két témájában merőben eltérő ügyben. A „falopás kontra
rendszerellenes elszólás” előadásból kiderül, hogy a két eljárás ítéletei
hűen példázzák a népbíróságok működési mechanizmusát, miként az
igazságszolgáltatás ezen intézményeinek koncepciózus mivoltát támasztják alá
a helyi gazdák ellen indított perek is, melyeket Mészáros Tamás, az Emlékpont
történésze tár az érdeklők elé.

Megszakítás