Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Konzultáció a temetők állapotáról

2015. októberében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata városi konzultációt kezdeményezett, amelynek a célja az volt, hogy a hódmezővásárhelyi polgárok számára lehetőség nyíljon véleményük elmondására a helyi temetők állapotát illetően.

2015. októberében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata városi konzultációt kezdeményezett, amelynek a célja az volt, hogy a hódmezővásárhelyi polgárok számára lehetőség nyíljon véleményük elmondására a helyi temetők állapotát illetően.

A kérdéssor megpróbált választ találni arra, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a tapasztalatokról, felmérjük a lakosok elégedettségét.
A lakosok véleményüket nem csak nyomtatott formában, hanem internetes felületen is elmondhatták Hódmezővásárhely hivatalos web felületén, ahol a nyomtatottal teljes mértékben megegyező kérdéssor állt az érdeklődők rendelkezésére.

A kérdőívet összesen 1873-an töltötték ki. Ez a szám magában foglalja mind az internetes, mind a nyomtatott alapú véleménynyilvánításokat. Az alábbiakban a kiértékelés során kapott eredmények kerülnek bemutatásra.

Ahogy a mellékelt grafikon is mutatja, a hódmezővásárhelyi lakosok egyáltalán nincsenek, vagy csak kevésbé vannak megelégedve a temetők köztisztaságával és gondozottságával.

Hasonló eredmény mutatkozott, amikor az utakkal és járdákkal kapcsolatos kérdésre adtak választ. A kérdésnél, ahol ki lehetett fejteni az egyéni észrevételeket túlnyomó részben az útminőség került említésre, illetve, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a sírok közötti átjárhatóság biztosítására.

A kapott eredmények alapján az illemhelyek nem rendezettek, megfelelő ivóvíz sok helyen nincs biztosítva és a vásárhelyi polgárok nem találták kielégítőnek a szemétszállítás gyakoriságát. Többen kifejtették, hogy sokszor a lecserélt virágok és koszorúk sokszor huzamosabb ideig érintetlenül, halmokban állnak.

A Susáni Református Egyházközség pluszköltségeivel kapcsolatos kérdés során az az egyöntetű válasz született, hogy a polgárok sérelmezik, hogy ilyen mértékben kerültek megemelésre a temetkezés költségei, amely sok esetben már így is aránytalan többletterhet ró a gyászoló hozzátartozókra.

Az ötödik kérdés arra vonatkozott, hogy szeretnék-e azt, hogy az önkormányzat nagyobb szerepet vállaljon a temetők rendezésében, amelyre szintén egyöntetű igen lett a válasz a kapott eredmények alapján.

A lakosság számára általánosan elfogadott elvként jelenik meg az elhunyt hozzátartozók síremlékeinek ápolása, és ahogyan a hetedik kérdés is mutatja, hajlandóak lennének anyagilag áldozni azért, hogy a síremlékek arra méltó módon legyenek karbantartva.

A helyi polgárok mind az utolsó kérdésben, mind szövegesen megfogalmazva egyöntetűen úgy gondolták, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának nagyobb szerepet kellene vállalnia a temetők rendezésében, és amennyiben lehetőség van rá, akkor saját temetőrész üzemeltetésére is lenne lakossági igény.

Az utolsó kérdésre adott szöveges válaszok ITT érhetők el.

Megszakítás