Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kopjafát avattak a néptanítók tiszteletére

A néptanítók tiszteletére kopjafát avattak a hétvégén az Orosháza határában található egykori cinkusi iskola előkertjében. Az ünnepségen a környék településeinek vezetői is részt vettek, Hódmezővásárhelyt Almási István alpolgármester képviselte.

Cinkus annak idején közigazgatásilag Hódmezővásárhelyhez tartozott, így 1900-ban a város építette az Orosháza határában található iskolát. A legenda szerint egy adócsaláson kapott borkereskedő bírsága fedezte az építés költségeit. Elnevezése pedig onnan ered, hogy az intézmény mögött folyó ért hívták Cinkusnak. A létesítmény nagyon megrongálódott, ezért az elmúlt években fel kellett újítani, de a homlokzatán most is jól látszik Vásárhely címere.

– A jó néptanítóval kivirágzott a Széchenyi István által javasolt, de csak a kiegyezés után elterjedő olvasóköri mozgalom. A gyerekek az iskolában nemcsak írni, olvasni, számolni tanultak meg, nem csupán nemzeti irodalmunk értékeit sajátították el, hanem szocializációjuk során befogadták a közösségben elvárható viselkedést, az iskolai és nemzeti ünnepeken a szereplést és az áldozatos hazaszeretetet is – mondta Almási István alpolgármester.

Ebben az intézményben 16 néptanító tevékenykedett. A legutolsó közülük tavaly ősszel hunyt el, ezért döntött úgy a Cinkusiak Baráti Köre, hogy a néptanítók tiszteletére kopjafát állít az iskola előkertjében. Ezzel nemcsak rájuk, hanem valamennyi magyar néptanítóra emlékeznek, akiket a nép lámpásainak, illetve a magyar kultúra apostolainak is neveztek, hiszen a kiegyezéstől az iskolák államisításáig jelentős szerepet töltöttek be.

– A néptanítóknak nem nagyon van emlékhelye, de még szobra sem ebben az országban, éppen ezért mi úgy gondoltuk, hogy emeltettünk egy kopjafát tiszteletükre. A rendezvény első helyszíne most ennek a kopjafának a felavatása lesz – mondta Deák György, a Cinkusiak Baráti Körének elnöke.

Az ünnepségen ezt követően a vendégek és az egykori diákok az iskola falán 2001-ben elhelyezett emléktáblát is megkoszorúzták, majd az innen 400 méterre található egykori olvasóköri épülethez is elzarándokoltak, ugyanis a Cinkusiak Baráti Köre szellemi elődjének a Cinkusi Kisgazda Olvasókört tartja, amely 1927-ben alakult meg és a többihez hasonlóan 1949-ben oszlatták fel.

Megszakítás