Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kórház szakmai koncepció

A rendszerváltás után, az elmúlt 15 évben, új szemlélet honosodott meg a magyar egészségügyben. Bevezetésre került a betegellátás teljes szektorában a teljesítményfinanszírozás új rendszere, elkezdődött a teljesítmények mérése, megindult a költségek felosztása és elemzése.

Mindezekkel párhuzamosan rohamosan fejlődött az információ- és kommunikációs technológia, ami mindinkább nélkülözhetetlenné válik a betegellátásban, az egész egészségügyi rendszer és az egyes intézmények irányításában. Ma már elemi követelménye egy intézmény fennmaradásának, az egyes gyógyító események adatainak rögzítése, összesítése, feldolgozása, szakmai, klinikai, pénzügyi és közgazdasági szempontból történő
elemzése.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET SZAKMAI KONCEPCIÓJA

Az adatok ismeretében a modern szemléletű, közgazdasági ismeretekkel is rendelkező menedzsment, a piaci viszonyokat is figyelembe véve kell, hogy megtervezze a rövid- és középtávon az intézmény tevékenységét, igazodva a mindenkori, rendelkezésre álló forrásokhoz és a jól körülhatárolt helyi és regionális feladatokhoz.
A tervezés kapcsán értelmeznünk kell az orvosilag lehetségest és gazdaságilag megengedhetőt, s mindezeket tudatosítani kell a rendszer szereplőivel, a gyógyító orvosokkal, szakdolgozókkal, egyéb munkatársakkal, ill. a környezetünkkel.
Az egészségügyi ellátás folyamatos hozzáférhetősége, a megfelelő minőségű szakellátás és kórházi hotelszolgáltatás az egyik legnagyobb társadalmi érték.
Az intézményi költségek nagysága, azok emelkedő tendenciája, és magas személyi-költség hányad, növekedő gyógyszerárak, stb. új stratégiát igényel a korszerű intézményvezetéstől.
Szükség van a korábbi, a piachoz nem mindenben igazodó, elavult szervezeti struktúra megváltoztatására. Hosszútávon elengedhetetlen, hogy az intézmény szerkezeti felépítés feleljen meg teljes körűen a betegek igényeinek, a változó morbiditási és mortalitási mutatóknak, vagyis a piaci viszonyoknak.
A megnövekedett és megváltozott követelményeket csak rugalmas szervezeti formák elégíthetik ki tervezett orvosi-ápolási ellátás keretében, szoros interdiszciplináris együttműködéssel. A jól átgondolt szervezet figyelemmel van a betegre, szabad teret biztosít a dolgozók kreativitása számára, ugyanakkor protokollok kidolgozásával megteremti a szakmai ellátás egységét. Így valósulhat meg a teljesítőképesség maximális kihasználása, a végzett teljesítmény mennyiségi és minőségi szempontból is elfogadható eredményessége.

A teljes anyag letölthető pdf formátumban:

Megszakítás