Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Korlátozó intézkedések

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy a Csongrád Megyei Állategészségügyi és
Élelmiszer−ellenőrző Állomás a következő korlátozó intézkedéseket
rendelte el:

A
Csongrád megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás
Igazgatója – mint I. fokú hatóság – a 2005. évi CLXXVI. Törvény 35.§
(1) a) pontjában valamint a 44/2002. (V.17.) FVM rendelet 14.§ (1)
bekezdésében biztosított, jogkörénél fogva meghozta az alábbi:

Határozat –ot

Az I. fokú hatóság a Madárinfluenza gyanúja miatt

Csongrád megye teljes közigazgatási területére az Európai Unió Bizottságának 2006/135

EK határozatában az B-zónára érvényes intézkedéseket rendel el.

„B”
zóna területén a baromfiakat zártan kell tartani. Az „B” zóna
területéről élő baromfit, baromfin kívül más élő madarakat, vagy ezek
keltett tojásait, és baromfiakból származó termékeket nem lehet
szállítani Európai Unió más tagállamaiba, „A” és „B” zónán kívüli
területre, harmadik országba. A baromfiak szállítása tilos, kivéve
közúton vagy vasúton történő tranzitszállítást, ha a szállítmány nem
áll meg, vagy nem kerül kirakodásra.

Tilos
állatok, állati termékek, takarmány, alom, trágya és fertőzés
terjesztésére alkalmas eszközök, tárgyak „B” zónából történő
kiszállítása és beszállítása.

Állatvásárt, piacot tartani tilos.

Az
állattartók kötelesek állatállományuk létszámát hatóságomnak
bejelenteni és azok állatorvosi ellenőrzését és vizsgálatát tűrni. A
házikacsa, liba illetve egyéb vízibaromfi más baromfival vagy fogságban
tartott madárral való érintkezését meg kell akadályozni, ezért azok
együtt, illetve egy légtérben nem tartható.

Élő
baromfi és egyéb madarak piacokra, állatvásárokra, bemutatókra,
kiállításokra és egyéb kulturális rendezvényekre történő szállítása
tilos, ilyen állatok részvételével a fenti kategóriákba tartozó
rendezvény az „B” zóna területén nem tartható.

A szabadon tartott baromfi és egyéb madarak takarmányozását és itatását fedett helyen kell megoldani.

Tilos
a felszíni vizek baromfi itatásra történő felhasználása, melyet vadon
élő madarak látogatnak. Amennyiben az ilyen víz itatásra való
felhasználása elkerülhetetlen, a baromfi részére biztosított
vízmennyiséget a vírus elölésére alkalmas engedélyezett vegyszerrel
kell kezelni.

A teljes B területen baromfitartó hely látogatása tilos. Ez alól a kerületi főállatorvos adhat egyedi felmentést.

Mai
naptól június 14-én 14.00 óráig a teljes B területen tilos napos
baromfi kiszállítása a keltetőből. Az addig az időpontig kikelő
állományokat állami kártalanítás mellett le kell ölni. Június 14. 0
órától a napos baromfira a 2006/135/EK határozat 5. cikkelye szerint
adható felmentés. Az FVM vadászati és halászati főosztálya vadászati
tilalmat rendelt el a teljes B területen.

Galambröptetés az ország teljes területén tilos.

„B”
zóna területén vadmadár vadászatot tartani tilos, és a területen
vadászatra jogosultak valamennyi elhullva talált vagy betegség gyanúja
miatt kilőtt vadmadárról haladéktalanul értesíteni kötelesek az
illetékes hatósági állatorvost.

Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiek maradéktalan betartására!

Dr. Korsós Ágnes

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Jegyzője

Megszakítás