Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Közbeszerzési pályázat a háziorvosi ügyeletről

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata a tegnapi testületi ülésen döntött arról, hogy
közbeszerzési eljárás keretében újítják meg a központi orvosi ügyeleti
szolgálatot. A városban jelenleg a Panacea 2000 Kft. látja el ezt a feladatot, a
vele kötött szerződés azonban 2009. január 31-én lejár.

Az Önkormányzat, tekintettel a szolgáltatás
összetettségére, tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni, hogy a lehető
legkedvezőbb ajánlatot érje el, és a polgárok számára legjobb ellátást kínáló
szolgáltató lássa el ezt a feladatot a városban.

A szolgáltatást 5 évre pályáztatja meg az Önkormányzat, a
kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás legfontosabb kikötése az lesz, hogy az
ajánlattevő kizárólag az OEP által folyósított finanszírozási összeget
használhatja fel a feladat ellátására, az Önkormányzat részéről egyéb
juttatásban nem részesül.

Megszakítás