Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Közbiztonságot javító program indult a tanyán élők védelmében

Először ülésezett a Tanyakabinet a Sóshalmi Olvasókörben. A szervezet élén a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság áll, amely a társszervezeteket hívta együttműködésre, hogy a tanyán élő emberek közbiztonságát tovább tudják javítani.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az országban elsőként 15 évvel ezelőtt indította el külterületen élők védelmében a tanyaprogramot, amely a változó viszonyok miatt folyamatos átalakítást igényel. Tavaly az áldozatsegítés és védelem témakörben két másik szervvel együtt ötmillió forintot nyert pályázaton, és ezzel meghatározta a következő évek szakmai feladatát.

– A szakemberképzéstől, a vagyonvédelmi eszközök beszerzéséig, a kiadványok megteremtéséig, a vagyonvédelmi filmek elkészítéséig, egy nagyon komplex és összetett projektről van szó – mondta M. Tornykői Márta rendőralezredes.

A külterületen több mint 3000 személy él, akik 2000 tanyában laknak. Mivel ennek a sok embernek a védelmét is garantálni kell, ezért a pályázat keretében a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetésével megalakult az úgynevezett tanyakabinet. A kistérségben nagyok a távolságok, a szomszédok messze vannak egymástól, így a rendőrség a hatékony munka érdekében mások segítségére is számít.

– Összefogás, együttműködés és partnerség jegyében azokat a hatóságokat, civil szervezeteket és személyeket hívtuk meg, akik a külterületen élők biztonságának szavatolásában, életkörülményeik javításáért egész évben áldozatos munkát végeznek. Itt összegezzük a tapasztalatainkat és kikérjük mások véleményét, amelyekre a következő időszakban tudunk majd alapozni – mondta dr. Rádi Norbert, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője.

Hódmezővásárhelyen még 2009-ben kezdődött el a Biztonságos Vásárhely Program, amelynek harmadik pillére a tanyaprogram. Akkor drasztikus bűncselekményszám emelkedés következett be, melyet mára sikerült a felére csökkenteni. Közben a rendőrség a lakosság körében is végzett kérdőíves felmérést, amiből az derült ki, hogy elsősorban nem a személy elleni bűncselekményektől, hanem az állat- és terménylopásoktól, valamint a betörésektől tartanak az ott élő emberek. A tanyakabinet munkájának az a célja , hogy a külterületeken élők biztonságérzete tovább javuljon.

Megszakítás