Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Közgyűlés – 2008. 02. 13.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. február 13−án
8.00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart a Hivatal Dísztermében.
A
közgyűlés fő napirendi pontja az ügy fontosságára való tekintettel a
2008. március 9−re kiírt ügydöntő Népszavazás. A rendkívüli közgyűlés
keretében, a képviselőtestület névszerinti szavazás mellett tárgyalja
meg a három kérdés helyi társadalomra tett hatását, súlyát, szerepét.

A további napirendi pontok a következők:

–          Beszámoló a Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ 2007. évi működéséről

–          Beszámoló a
Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjairól szóló
18/2007. (03.21.) Kgy. sz. rendelet végrehajtásáról

–          Többcélú Kistérségi
Társulás Klauzál Gábor Általános Iskolája beszámolója a kistérséghez
való csatlakozás tapasztalatairól, különös tekintettel Kiss Lajos
Általános Iskola tagintézményére

–          Városüzemeltetési- Városfejlesztési Iroda Városüzemeltetési Csoportjának beszámolója végzett munkájáról

–          A megtorlás évei –
tanulmány az 50 éves évforduló kapcsán az 1956-os forradalom hazai, és
városi megtorlásának áldozatairól

–          A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása

–          A Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal vezetőjének 3363/2007. számú törvényességi
észrevétele, ennek kapcsán a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
52/2006.(11.10.) Kgy. rendelet módosítása

–          Hódmezővásárhely
közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a
várakozási engedélyek fajtáiról és díjairól szóló 18/2007. (03.21.)
Kgy. sz. rendelet módosításáról

–          A 2008/2009. nevelési és tanév beiratkozási időpontjának meghatározása

–          Dél-alföldi érdekképviseleti és információs iroda létrehozása Brüsszelben (1 db határozati javaslat)

–          Önerő biztosítása az Emlékpont időszaki kiállítóhelyének látogatóbarát fejlesztéséhez

–          A Nagy Sándor utcai volt általános iskola kerámia központtá történő alakításához pályázati önerő biztosítása.

–          Önerő biztosítása a Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztéséhez.

–          Önerő biztosítása a
hódmezővásárhelyi kiállítóhelyek látogatóbarát fejlesztéséhez és
turisztikai útvonal kialakításához.

–          Önerő biztosítása a
Mártélyi Üdülőterületen aktív turisztikai fejlesztéshez, és a
kapcsolódó kerékpárút mentén pihenőhelyek kialakításához

–          Önerő biztosítása a DAOP -2007.-3.2.1 pályázati kiírás alapján a Közösségi Közlekedés fejlesztéséhez

–          Közbeszerzési eljárás
indítása a Polgármesteri Hivatal E önkormányzati rendszerével
kapcsolatos támogatási feladatok végrehajtására (1 db határozati
javaslat)

Közgyűlési előterjesztések megtekinthetők!

Megszakítás