Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Közlekedési támogatás igénylése

Mint minden évben, úgy 2009-ben is április végéig
van lehetőség a közlekedési támogatások megigénylésére.

Ez ideig , mintegy 200
fő nyújtotta be kérelmét a beérkezett kérelmek közül elbírálva 152 kérelem
lett, ebből 138 fő vonatkozásában a megállapított támogatások leigénylése is
megtörtént. A kérelmek feldolgozása nagy ütemben történik. Sajnos egyre többen
kiszorulnak ebből a segítség- formából is, tekintettel arra, hogy ez évben nem
változott a minimálbér, így változatlan maradt az egy főre eső jövedelemhatár
is, ugyanakkor az elmúlt évben minimális összeggel, de emelkedett mindenkinek a
nyugdíja, és gyakran előfordul, hogy a változatlanul hagyott minimálbér határ
miatt már nem állapítható meg a támogatás.

Megszakítás