Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Közlemények

Az Egészségügyi Miniszter 5851−1/2007−1000MIIN ikt. számú
határozata értelmében, 2007. április 1. hatállyal aláírásra került az
Erzsébet Kórház−rendelőintézet és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
között az aktív és a krónikus fekvőbeteg ellátásra vonatkozó
mellékszerződés, mely értelmében 2007. április 1. napjával megszűnik a
szemészeti, fül−orr−gégészeti és a bőrgyógyászati fekvőbeteg ellátás,
továbbá 63 %−al csökken az aktív, finanszírozott fekvőbeteg ágyak
száma.

Az
országban példátlan mértékű aktív ágyszám csökkentésből eredő
finanszírozási kiesés, valamint a kényszerű struktúra átalakítás a
meglévő 665 dolgozói státushely több mint 30 százalékának
megszűntetését kényszeríti ki.

Az
intézmény további működése, a hódmezővásárhelyi lakosság egészségügyi
ellátása érdekében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a mai
napon 1 ellenszavazattal elfogadta az Erzsébet Kórház-rendelőintézet
200 státuszhelyének megszűntetését.

Megszakítás