Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Közlemény

A Csongrád Megyei Bíróság első fokon elutasította Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata személyiségi jog megsértésének
megállapítása és nem vagyoni kár megfizetése iránt P. Gábor és K.
Norbert ellen indított keresetét. Döntését azzal indokolta, hogy
nevezetteknek a városban felavatásra került József Attila köztéri
szoborkompozícióról a sajtóban szakmai véleményükként megjelentetett
állásfoglalásuk – amely a szoborkompozíció anyagára vonatkozott – nincs
kihatással a város és vezetői jó hírére, az belefér a szabad
vélemény−nyilvánítás körébe.

A Bíróság döntését később foglalja írásba, de véleményünk szerint a
meghozott döntés ellentétes Hódmezővásárhely szellemiségével.

Álláspontunk szerint egy olyan köztéri kompozícióra vonatkozó, azt
dehonesztáló szakmai véleményként megjelentetett kijelentéssel
megfogalmazott állítás alkalmas városunk lejáratására, sérti
településünk jó hírnevét és lekicsinyli lakosságának azon szándékát,
amellyel a költő emléke előtt tisztelegni kívánt, így az ítélet ellen
várhatóan fellebbezést kényszerülünk benyújtani.

Lázár János
Polgármester, országgyűlési képviselő

Megszakítás