Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

KözleményekKözlemények

Önkormányzat által kiadott közlemény:

https://hodmezovasarhely.hu/system/fileserver.html?file=/hirek/20070515/kozlemeny_varos.pdf&type=relatedhttps://hodmezovasarhely.hu/system/fileserver.html?file=/hirek/20070515/kozlemeny_varos.pdf&type=relatedKözleményt letöltheti pdf formátumban

K Ö Z L E M É N Y

A
mai napon megjelenő, a hódmezővásárhelyi kórházat érintő
Egészségbiztosítási Felügyeleti határozat igazságtalan, a büntetetés
méltánytalan.

Az
Egészségbiztosítási Felügyelet a kormány mentegetése érdekében, előre
elhatározott koncepció mentén, politikai döntést hozott.

Nem vizsgálták, sem

az
Országos Mentőszolgálat tevékenységét, a valótlan nyilatkozatok okát,
és azt, hogy miért nem a beutalási rend szerint szállították a beteget

a Szentesi Kórház miért nem látta el a beteget

hány órája volt felkészülni a szolgáltatóknak a szakmai figyelmeztetések, és kérések ellenére bevezetett változtatásokra

megkapták-e
a szolgáltatók a döntéshozóktól kérdéseikre válaszoló szakmai
útmutatásokat, végrehajtási módszertani tájékoztatásokat

hány
hasonló helyzet alakult ki országszerte az egészségügyi TV, és a
beutalási rend megfelelő előkészítés nélküli változtatása miatt.

Az Orvosi Kamara, a szakmai kollégiumok, a fenntartó önkormányzat, és maga a kórház is előre jelezte a várható bajokat.

A beteg Vásárhelyen tartózkodása idején nem tartozott a sürgősségi ellátás körébe.

A törvény szerint a beteget a doktornőnek tovább kellett küldenie.

Ezt
állapították meg az orvosszakértői vizsgálatok is, melyek eredményével
szöges ellentétben, a jelenlegi egészségügyi tárcát politikailag
támogató döntés született. A kormány döntéseiért a felelősséget a
doktornőre akarja hárítani, és a betegek-orvosok közötti bizalmon
alapuló szövetséget akarja megingatni.

Az
egészségügyi reformnak nevezett kormányzati rombolás zűrzavart, káoszt,
fejetlenséget okozott az egészségügyben, és bizonytalanságba sodorta az
orvosokat, a betegeket, a kórházakat és jól láthatóan a hatóságokat is.

Számunkra
azonban a továbbiakban is Vásárhely és környéke lakosságának
egészségügyi ellátásának biztonsága a legfontosabb, ezért dolgozunk, az
igazság napvilágra kerülése elemi érdekünk.

Hódmezővásárhely, 2007. május 15.

Dr. Havasi Katalin

egészségügyi tanácsnok

Kórház által kiadott közlemény:

https://hodmezovasarhely.hu/system/fileserver.html?file=/hirek/20070515/k%C3%B6zlemeny_korhaz.pdf&type=relatedKözleményt letöltheti pdf formátumban

KÖZLEMÉNY

A
Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet, a 2007 április 6.-án
elhalálozott 67 éves mindszenti beteg ellátásával kapcsolatos, az
Egészségbiztosítási Felügyelet által végzett vizsgálatot lezáró
határozatot jogszabálysértőnek, a bírságot igazságtalannak és méltánytalannak tartja.

A rendelkezésre álló adatok alapján az Erzsébet Kórház szakmai álláspontja, hogy az ellátásban közreműködő ügyeletes orvos helyesen járt el,
mivel megítélése szerint, az észlelése során a beteg stabil állapotú
volt, nem tartozott a sürgős szükség kategóriába. A beteget, helyesen,
a hatályos jogszabályoknak megfelelően a területileg illetékes kórházba
irányította.

Álláspontunkat
alátámasztják a szentesi Bugyi István Kórházban, aznap délelőtti
ellátásról készült dokumentációk, az Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ által végzett szakfelügyelő főorvosi vizsgálatok
jegyzőkönyvei és a beteg kórházba szállításának körülményei is.
Bizonyítja továbbá a doktornő és az Erzsébet Kórház Rendelőintézet
ártatlanságát a boncolási jegyzőkönyv, mely alapján a halál oka és a
beteg továbbszállításának ténye között nincs semmilyen összefüggés.
Mindezen tényeket az Egészségbiztosítási Felügyelet figyelmen kívül hagyta.

Ez előzőek alapján a határozat, megítélésünk szerint törvénysértő, az abban szereplő tényállás hiányos és iratellenes.

Sajnálatosnak
tartjuk, hogy az Egészségbiztosítási Felügyelet az elsődleges ellátást
végző szentesi Bugyi István Kórház tevékenységét csak érintőlegesen-,
és az Országos Mentőszolgálat üggyel kapcsolatos tevékenységét pedig
egyáltalán nem vizsgálta. Mint ahogyan nem helyezett hangsúlyt az újonnan kialakított rendszer, a vizsgálat által is feltárt hibáira, hiányosságaira.

Mindezek
okán az Erzsébet Kórház Rendelőintézet Bírósághoz fordul és kéri a
határozatot felfüggesztését, annak megsemmisítését. Bátran állunk egy
esetleges rendőrségi vizsgálat elé, mert meggyőződésünk, hogy az
egyértelműen tisztázni fogja kolleganőnk vétlenségét, aki mellett
továbbra is maximálisan kiállunk.

Hódmezővásárhely, 2007. május 15.

Dr. Kallai Árpád

főigazgató

Megszakítás