Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Közlemény a kereskedelmi és vendéglátó egységekre vonatkozó rendeletek betartásáról

lol

 

Tisztelt Vállalkozók, Italbolt Üzemeltetők!

 

Az utóbbi időben több panasz érkezett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, amelyek szerint egyes vendéglátó üzletek a vendégeiket elvitel céljából kiszolgálják szeszes itallal, azonban a vásárlók a szeszes italt a vendéglátó üzletek előtti közterületen csoportosulva fogyasztják el. A kialakult járványügyi helyzet miatt elrendelt kijárási korlátozás szabályainak fokozott betartására figyelemmel az alábbiakról tájékoztatom:

 

A Magyar Kormány által 2020. március 27. napján kiadott 71/2020. számú rendelet 2. § értelmében a vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. Ugyanezen rendelet 3. §-a szerint a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

 

A rendelet szerint a 2. §-ban meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége. A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv

bevonásával. A rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. (továbbiakban: Kertv.) törvény 9. § (1) bekezdése értelmében a kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi és eljár ezek megsértése esetén.

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében, ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja. A (2) bekezdés alapján a jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha a működési engedély kiadásának feltételei nem állnak fenn.

 

Felhívom figyelmét arra, hogy bár a hivatkozott kormányrendelet előírásait önmagában nem sérti az, ha a vendéglátó üzlet a vásárlókat az üzletből történő árukiadással (a vásárlók üzletbe való belépése nélkül) kiszolgálja, azonban ha a vásárlók az üzlet előtti közterületen alkoholt fogyasztanak, akkor a vásárló tevékenysége a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2016. számú rendeletének 12. § (5) bekezdésébe ütközik, mely szerint a boltok, üzletek előtt és közterületen szeszesital fogyasztása tilos. E cselekmény szabálysértésnek minősül, melyet szabálysértési bírsággal lehet súlytani. Ezen túlmenően, amennyiben a vásárló megsérti a hivatkozott kormányrendelet szerinti kijárási korlátozást, ellene a rendőrség ezen okból is szabálysértési eljárást indíthat, amelynek során 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.

 

Kérem a fenti szabályok megtartása mellett mérlegelje az üzlet nyitvatartását, illetőleg a vásárlók kiszolgálását.

 

 

Hódmezővásárhely, 2020.04.08.

 

                                                                                    Dr. Tatár Zoltán aljegyző

                                                                                               megbízásból

                                                                                                                     

 

                                                                                               Laczkó Judit

                                                                                Lakosságszolgálti irodavezető

Megszakítás