Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0002 – „TramTrain” integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen – Jogi és pénzügyi környezet szabályozásának kidolgozása”

 

Projekt azonosító száma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0002

Projekt címe: „TramTrain” integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen – Jogi és pénzügyi környezet szabályozásának kidolgozása”

Támogatás összege: 229 321 360 Ft

Elszámolható költség: 229 321 360 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt megvalósítás ideje: 2014.03.01-2015.12.31

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a KÖZOP–5.5.0-09-11 „Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések” konstrukció keretében részesült vissza nem térítendő támogatásban. A Pályázati Felhívás célja a közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelése, előnyben részesítése az egyéni közlekedéssel szemben.

Az előkészítési projekt Hódmezővásárhely és Szeged közötti villamos és nagyvasúti fejlesztés elfogadásához szükséges jogi, pénzügyi környezet szabályozásának kidolgozását, a forgalmi-műszaki paraméterek egyeztetését, intézményi modell kidolgozását, és a pályahasználati díjrendszer kidolgozását foglalja magába.

A fejlesztés keretében teljesült a pályahasználati díj modell kialakítására, és a 2012-ben készített költség-haszon elemzés pályahasználati díj központú felülvizsgálatára vonatkozó elemzési feladat.

A projekt megvalósítása kapcsán az alábbi dokumentumok készültek el:

 •     Előrehaladási jelentés (készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából);
 •     Döntés-előkészítő tanulmány;
 •     A „TramTrain” üzemeltető finanszírozási hiányának kiszámítása;
 •     A hálózat-hozzáférési díj számításhoz készített nemzetközi benchmark elemzés;
 •     Az egyes hálózat-hozzáférési díj számítási változatok pénzügyi hatásainak modellezése;
 •     A kidolgozásra javasolt hálózat-hozzáférési díj változatok megvalósításának részletes vizsgálata;
 •     A Díjképzési Módszertan módosítására vonatkozó javaslat a továbbdolgozásra javasolt változatok esetén;
 •     Hálózat-hozzáférési díj számítási javaslat a „TramTrain” projekt városi hálózati szakaszaira vonatkozóan;
 •     A Díjszámítási Dokumentum módosítására vonatkozó javaslat a továbbdolgozásra javasolt változatok esetén;
 •     A továbbdolgozásra javasolt változatok államháztartási és szereplőkre gyakorolt pénzügyi hatásainak vizsgálata;
 •     A hálózat-hozzáférési díj módosításának hatásai a Hódmezővásárhely – Szeged „TramTrain” szolgáltatás költség-haszon elemzésére;
 •     Költség-haszon elemzési útmutató a hálózat-hozzáférési díj számítására vonatkozóan.

Az elemzés pályahasználati díjképzésre vonatkozó Döntés-előkészítő tanulmány részében a kidolgozásra kerültek a „TramTrain” projekthez kapcsolódó pályahasználati díj képzési alternatívák, illetve javaslat született az alkalmazandó változatra vonatkozóan.

Elkészültek a megvalósításra javasolt változatok bevezetéséhez kapcsolódó lépések és ütemezésük, illetve a megbízott cég megvizsgáltaezek Díjképzési Módszertanra és Díjszámítási Dokumentumra gyakorolt hatásait. Az elemzés tartalmazza a városi pályaszakasz hálózat-hozzáférési díjára vonatkozó számításokat is, mely feladat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával és az Szegedi Közlekedési Kft.-vel szoros együttműködésben valósult meg. A kiválasztott változatok részletes hatásvizsgálatára, illetve a 2012-ben készített költség-haszon elemzés felülvizsgálatára a változatok részleteinek kidolgozását követően került sor.

A projekt keretében a „TramTrain” intézményi modelljogi megvalósíthatóságának feltételrendszere is kidolgozásra került. Ezen belül megvalósult az intézményi modell, és a szerződéses konstrukciók, mint pl. a közszolgáltatás, pályahasználat előkészítése. A tulajdonjogi kérdésekkel kapcsolatban felmerülő kérdések megoldási javaslatainak elkészítésére is kiterjedt az előkészítési projekt szakmai tartalma.
Jelen fejlesztés eredményei hozzájárulnak a 2014-2020-as programozási időszakban az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) keretében megvalósuló kivitelezés sikeréhez, ami várhatóan 2017-2018 során valósul meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) mint Projektgazda beruházásában.

A Projekt elszámolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból, és a hazai központi előirányzatból valósult meg vissza nem térítendő támogatás formájában.

Megszakítás