Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kriptákra bukkantak az építkezésen

A görögkeleti templom
mellett kriptákat találtak a belváros felújításán dolgozó szakemberek. A régészeti mentést követően feltöltötték a belsejüket,
megerősítették a végfalakat majd lezárták a sírokat.

A görögkeleti templom felújítása közben idén
tavasszal a kivitelező jelezte, hogy falrészletek kerültek elő a föld mélyéről
víznyelő aknaásás közben. Akkor még nem tudták, hogy ez mi lehet, de pár napra
rá, kisebb beomlás után egyértelművé vált, hogy kriptákról van szó. A 18. század
végén és a 19. elején elterjedt szokás volt a templom melletti temetkezés, annak
ellenére, hogy ezt rendeletben tiltották. A kriptákban az egyház tagjait,
illetve előljáróit találták. Állagmegóvás érdekében akkor a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal leállította az építkezést, és a kripták helyreállítása is
csak a statikai-tartószerkezeti szakvélemény jóváhagyása után kezdődhetett meg.

– A műemlékké nyilvánított templomhoz
tartozó épített emlékekről van szó, ezeket elbontani nem lehetett. Fel kellett
az épületeket először tárni, ami annyit jelentett, hogy a kriptákat kinyitották
és kívülről befelé tömedékes eljárással feltöltötték, azért hogy a rájuk
nehezedő terheket el tudják majd viselni – mondta Csányi Viktor
régész.

A kriptákkal kapcsolatos munkák elkészültek.
A visszafalazás során és a sérült részek helyreállításához eredeti téglákat
használtak fel.

– Sikerült mindent eredeti helyén megőrizni,
és lehetőségeinkhez képest dokumentálni. Reméljük az eredményeket mihamarabb a
széles közönség elé tudjuk tárni – tette hozzá a
régész.

A kripták helyét a későbbiekben jelezni
szeretnék, hogy az erre sétálók tudják, itt temetkezési hely található.

Megszakítás