Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kultúra, oktatás, egészség és gazdálkodás – közgyűlést tartott a város

Hódmezővásárherly Megyei Jogú Város mai közgyűlésén a testület tájékoztatót hallott – többek között – a városban zajló kulturális beruházásokról, megismerhette az Egészséges Vásárhely Program tavalyi eredményeit és idei terveit, az adócsoportnál végzett belső ellenőri vizsgálat eredményeit, továbbá a Balogh Imsi Sportközpont kihasználtságát. Döntés született az Erzsébet Kórház felügyelő bizottságának felállításáról, idősügyi tanács létrehozásáról, és megváltozott két utca neve is.

Hódmezővásárherly Megyei Jogú Város mai közgyűlésén a testület
tájékoztatót hallott – többek között – a városban zajló kulturális
beruházásokról, megismerhette az Egészséges Vásárhely Program tavalyi
eredményeit és idei terveit, az adócsoportnál végzett belső ellenőri
vizsgálat eredményeit, továbbá a Balogh Imsi Sportközpont
kihasználtságát. Döntés született az Erzsébet Kórház felügyelő
bizottságának felállításáról, idősügyi tanács létrehozásáról, és
megváltozott két utca neve is.

Egyre meghatározóbb pont
a régió kulturális térképén

Dr. Nagy Imre a mai közgyűlésen
beszámolt a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ egyes intézményeiben
zajló felújítási, építési munkálatokról. A Tornyai János Múzeum igazgatója
elmondta: az Emlékpont időszaki kiállítóterének kiépítése és fejlesztése mellett
folyik a Petőfi Művelődési Központ bővítése az Agóra program keretében, de
kezdetét vette a Tornyai Városrehabilitációs program is.

Az igazgató szerint a
fejlesztéseknek köszönhetően Vásárhely tovább erősíti pozícióját a Dél-Alföld
kulturális térképén, és remélhetőleg egyre fontosabb turisztikai célponttá
válik.

Ezt a kulturális-turisztikai
vonalat pedig tovább erősíti – tette hozzá dr. Lázár János polgármester -, hogy
az idén augusztus 20-án átadásra kerül a Gingko Sas négycsillagos szálloda, így
az egymáshoz kapcsolódó milliárdos nagyságrendű beruházások új városközpontot és
új távlatokat nyitnak a városnak.

Egy felmerült javaslattal
kapcsolatban – miszerint ne csak a rendszerváltás előtti időszak eseményeit
tárják fel, hanem az azutánit is – a polgármester úgy nyilatkozott, egyetért a
rendszerváltást követő húsz év történeti vizsgálatainak megkezdésével.

Dr. Kovács László képviselő és
Dr. Kószó Péter alpolgármeter a régészi és néprajzkutatói munka érdekességeire
hívták fel a figyelmet, és hangsúlyozták, szerencsés a város és minden
vásárhelyi, hogy ilyen színvonalas tárlattal és ilyen gazdag régészeti
kincsekkel rendelkeznek.

EVP: eredmények és
tervek

Az Egészséges Vásárhely Program beszámolója
kapcsán dr. Csányi Péter elmondta: 2009-ben folytatódott az onkológiai és a
gyermekeket támogató EVP program. Harmadik kiemelt programelemként elindult az
EVP szív és érrendszeri alapellátási prevenciós programja az Országos
Alapellátási Intézettel, a Szegedi Tudományegyetemmel és az EGIS Nyrt-vel
együttműködésben. A programhoz eddig 10 háziorvosi praxis csatlakozott.

– 2009 a
forrásteremtés tekintetében is igen sikeresnek mondható, hiszen pályázati és
szponzori támogatással együttesen mintegy 82 millió forintot sikerült elnyernünk
az EVP 2009-2011. évi tevékenységének támogatására. Hódmezővásárhely –
Csongrád-megyében elsőként – sikeresen csatlakozott a WHO Egészséges Városok
Hálózathoz, és az EVP keretében aktívan részt vesz a szervezet munkájában. Az
együttműködésnek köszönhetően már sikerült forrást nyerni két iskola számára,
amely lehetővé teszi gyermekkori elhízás elleni programok megvalósítását –
foglalta össze a tavalyi eredményeket a programigazgató.

Az idei
tervkről szólva dr. Csányi Péter elmondta, az EVP 2010-es szakmai koncepciójának
is a fenti 5 fő terület áll a középpontjában.

Belső ellenőrzés az
adócsoportnál

A közgyűlés tájékoztató keretében az adócsoportnál végzett
belső ellenőri jelentés részleteit is megismerte, amelyben az adóbevételek
alakulását és az adóhátralékok rendezésére tett intézkedéseket 2009. január
1-jétől 2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan vizsgálták.

A jelentés szerint a 2009. évre az előírt adó összege –
mely tartalmazza az előző évről áthúzódó adótartozásokat is – 2.381.398.902 Ft,
az adótartozásra 2.170.141.935 Ft folyt be, ami 91,1%-os teljesítésnek felel
meg. A kintlévőségek behajtására az Adócsoport felszólításokat küldött, inkasszó
benyújtásokat végzett, valamint gépjármű forgalomból való kivonásokat és
bírósági végrehajtásokat kezdeményezett. A belső Ellenőrzés az inkasszós
eljárást hatékonynak és eredményesnek tartja. Az önálló bírósági végrehajtó
irodának 2008-2009. évben végrehajtásra átadott adókövetelések és befolyt
összegek arányainak teljesülését azonban rendkívül alacsonynak minősítették az
ellenőrök, mivel a végrehajtó irodának behajtásra átadott 30.692.828 Ft-ból
2009. december 31-ig behajtott összeg mindösszesen  585.567 Ft volt, ami 1,9
%-os teljesítményt jelent.

A képviselőtestület a tájékoztatót követően szorgalmazta,
hogy a város tárgyaljon a végrehajtó irodával a behajtások hatékonyságának
emelése érdekében.

Felügyelőtanács alakul a
kórházban

Az Erzsébet
Kórház Rendelőintézetében felügyelő tanács létrehozásáról döntött
a testület. A felügyelő tanács tagjainak egyharmadát önkormányzati
küldöttek adják, a további tagok felét a kórház ellátási körzetében az
egészségügy területén működő társadalmi szervezetek, másik felét az
intézmény adja. Az önkormányzati küldöttek személyére a június 3-i közgyűlésen
tesznek javaslatot.

Utcanévváltozás

Két
utcanévváltoztatásról is döntés született ma délelőtt. Az egyik a Pásztor utca
és a Pásztor János utca összetéveszthetőségének problémájából adódik. Mivel a
Pásztor utcán mindössze egy ház található, amelyet jelenleg nem laknak, ezért
célszerűnek tűnt, hogy a Pásztor utca név szűnjön meg, így az utca felvenné a
közvetlenül mellette elhelyezkedő Zalaegerszeg tér elnevezést, a házszám pedig
változatlan maradna.

A másik
javaslat dr. Berényi Károlytól érkezett. A képviselő javaslata szerint a Kodály
Zoltán utcának csak egy szakasza venné fel dr. Genersich Antal az Erzsébet
Kórház volt igazgatójának nevét. Ezen utcaszakasz a Kodály Zoltán utcának a dr.
Imre József utcától a Hunyadi János utcáig terjedő része lenne. Ebben az esetben
cím- és házszámváltozást sem eredményezne az átkeresztelés.

Idősügyi
tanács

Dr. Kószó
Péter alpolgármester indítványozta az Idősügyi Tanács felállítását. Ilyen tanács
éveken keresztül működött korábban, ám az utóbbi időben megszűnt.

– A
közgyűlés és a város már eddig is fokozott figyelmet fordított az éltesebb
korosztályra, ami például a szemétszállítási díj elengedésében, a téli tüzelő
beszerzésében, a lakásfenntartási támogatásban, élelmiszercsomag juttatásban is
megnyilvánult – mondta el dr. Kószó Péter.

Az
alpolgármester szerint indokolt lenne, hogy ismételten intézményesítse a város
ez irányú tevékenységét a településünkön élő időskorú lakosság civil
szervezeteinek bevonásával.

Sikeres a
közfoglalkoztatás

A
közfoglalkoztatási program sikerességéről számolt be dr. Ambrus Norbert, a Jogi
Iroda verezője. A jelenlegi 219 fős létszám további 38-cal bővül május elejétől,
és az elkövetkező hetekben újabb személyek kiközvetítésére kerül sor.

112
százalékon üzemel a Balogh Imsi Sportközpont

Hatékonyan
üzemel a belvárosi Balogh Imsi Sportközpont, 2008. augusztus 31. napi átadása
óta. Horváth Zoltán sportreferens az intézmény 112%-os kihasználtságáról számolt
be, amivel a létesítmény már túl is lépte az Önkormányzat számára biztosított
közcélú időkeretet.

A
sportközpont elsősorban a HISZK Eötvös József Székhelyintézmény
testnevelésóráinak és a HNKC SE sportolóinak ad otthont.

Megszakítás