Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Kuruc versek a könyvtárban

A Rákóczi szabadságharc befejezésének 300. évfordulójára emlékeztek a
Wass Albert Kör tagjai a könyvtárban. A kuruc kor költészetét és
énekhagyományát a meghívott előadók versekkel, dalokkal elevenítették fel.

A magyar történelem leghosszabb szabadságküzdelmére emlékeztek a Wass
Albert Kör tagjai a Németh László Városi Könyvtárban. A 300 éve köttetett
szatmári békével ért véget ugyanis a Rákóczi szabadságharc. „Idéző” sorozatuk
legutóbbi eseménye kivételesnek számított, hiszen míg korábban egy-egy irodalmi
személyiséghez kötődő rendezvényeket szerveztek, most viszont egy történelmi
időszakot, a kuruc kort elevítették meg. Az este programját kurucok verseiből
állították össze, amelyeket a hosszú, barokkos körmondatok jellemeznek.

– Legtöbbjük egyébként históriás éneknek is beillik. Nagyon sok olyan
költemény van köztük, amely egy-egy közvitéznek vagy tisztnek, esetleg magasabb
rangú kuruc katonai vezető személyes, egyéni életének a visszaemlékezése –
mondta Benkő László, a Wass Albert Kör elnöke.

Bár a néplélek sokszor kiszínezi: negatívabbra vagy szebbre festi a
történelmi eseményeket, az irodalmi kör elnöke szerint a Rákóczi szabadságharc
általuk válogatott írásos anyaga hiteles korszakábrázoló forrásnak tekinthető.
A falusi nótáriusok, íródeákok, protestáns lelkészek, névtelen közlegények
verseit az egyesület meghívott vendégei adták elő.

A Wass Albert Kör következő, december második csütörtökén tartandó
előadásán folytatja korábbi tematikáját és egyetlen szerzőt „idéz” meg,
Karácsony Sándor, pedagógiai író személyében, akinek munkásságát és néhány
szépirodalmi alkotását ismerheti meg a közönség.

Megszakítás