Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Lakossági fórum

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata településrendezési tervének tervezett részleges módosítása tárgyában, előzetes  tájékoztatás céljából lakossági fórumot tart.


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A §.(1) d./ pontjában meghatározottak szerint, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város településrendezési tervének tervezett részleges módosítása tárgyában, előzetes  tájékoztatás céljából 2017. május10.-én 10 órakor a Városháza Dísztermében lakossági fórumot  tart.

 

A rendezési terv módosításának főbb tételei:


Településszerkezeti tervet érintő módosítások:

  1. A Bibó Lajos utcai tervezett véderdő egy része – a közeljövőben megvalósuló napelem-park érdekében – egyéb mezőgazdasági területre módosul.
  2. A Városi Stadion „sportterület” besorolása – jelenleg is sokrétű felhasználására és távlati fejlesztési igényeire tekintettel, a magasabb beépítési lehetőség biztosítása érdekében, a különleges területen belül – „intézményterület” besorolásra módosul.
  3. A KITE Zrt. Hódmezővásárhelyi Alközpont telephelye, mint alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzem, katasztrófavédelmi engedélyt kapott a veszélyes tevékenység végzéséhez. Erre tekintettel a jelenlegi „egyéb” övezeti besorolása – az ipari területen belül – „jelentős mértékű zavaró hatású” besorolásúra módosul.

 

A Szabályozási tervet érintő, kisebb jelentőségű módosítások:

  • A Móricz Zs. u.-Hősök tere-Ady Endre u. által határolt tömb – a magasabb beépítési lehetőség biztosítása érdekében – a jelenlegi „Kisvárosias2” övezetből a „Kisvárosias1” övezetbe kerül.
  • Néhány aktuális beruházói igényre tekintettel a szabályozási előírások módosítása, illetve pontosítása indokolt (pl.: a Zrínyi u. 12-14. sz. alatti, 6 szintes épület telke, a kishomoki új telekosztások, a hódtói rekreációs terület, stb.).

 

 

Almási István

polgármester

Megszakítás