Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Lakossági fórum

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai alapjánközzé teszi: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletének tervezetét, a 812/2017. (VI. 09.) közgyűlési határozattal elfogadott partnerség rend alapján lakossági fórumot hirdet, azzal a céllal, hogy az érintett közigazgatási területrészen állandó bejelentett lakcímmel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakos – szervezet, vagy természetes személy – a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül – legkésőbb 2021. szeptember 15.-ig – papír alapon személyes benyújtással, vagy elektronikus úton a kommunikációs felületen javaslatot, észrevételt tehet, véleményt nyilváníthat. Véleményezési anyag közzétételének ideje: 2021. augusztus 25.-től 2021. szeptember 24-ig.

Helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületében (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Emelet 14. irodában), valamint a város hivatalos honlapján (https://www.hodmezovasarhely.hu/telepulesrendezes/)

Lakossági fórum ideje:

2021. szeptember 7. (kedd) 14 órai kezdettel

Helyszíne:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Díszterem

(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

Megszakítás