Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Lázár János: újjá kell építeni a körzeti megbízotti rendszert és jobb fizetést adni a rendőröknek

A Fidesz
2010 utáni rendészeti programjának főbb elemei a körzeti megbízotti
rendszer újjászervezése, a súlyos létszámhiány orvoslása és a
rendőrök jobb megbecsülése – hangzott el a Rendészeti és
Közigazgatási Dolgozók Szakszervezetének választmányi ülésén
csütörtökön Balatonföldváron.

A rendezvényre hivatalos Lázár János országgyűlési képviselő, a
parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke egyéb
elfoglaltsága miatt a választmányi ülésen felolvasott levélben
fejtette ki pártja 2010 utáni rendészeti programjának sarokelemeit.
Ebben hangsúlyozta, közös érdek a jól megfizetett, megfelelő
létszámú rendőrség. Kritikussá vált a hivatásos állomány
létszámhiánya, melynek mértéke már megközelíti a 3 ezer főt. A
megfelelő utánpótlás biztosítása a jövő egyik megkerülhetetlen
feladata.

A Fidesz szerint növelni kell a rendőrök fizetését, valamint –
elsősorban belső átcsoportosításokkal – meg kell oldani a rendőrségi
szervezet súlyos létszámhiányát. A párt új szolgálati törvény
megalkotásával inflációkövető, felzárkóztató és átlátható bérezési
rendszert kíván kialakítani.

Az új rendőrség alapjának a körzeti megbízotti beosztást jelölte
meg. A körzeti megbízottak lakosságszám-arányosan országosan 745
csoportba integrálódnának, amely szolgálat csaknem 10 ezer státuszt
igényelne. A körzeti megbízotti rendszer újjáépítése mellett cél,
hogy jelentősen emelkedjen a közterületeken dolgozó állomány
illetménye. „A havi bruttó 150.000 forintos jövedelem nem tartozik a
vonzó fizetési kategóriába, tehát ezen összeg jelentős emelésére van
szükség” – a fideszes politikus szerint. Ezzel biztosítható ugyanis
az állam erőszak-monopóliumának megőrzése, amely a közbiztonság
garantálásának egyedüli legitim eszköze.

A Fidesz úgy véli, hogy csakis a magasabb rendőri fizetések képesek
garantálni, hogy a rendőri szakma visszaszerezze a társadalmi
támogatását. A civil szervezetek, gárdák, város- és
településőrségek, hobbiszakkörök nem alkalmasak a rend
biztosítására, csakis az állam által, az adófizetők pénzéből
finanszírozott rendőrség.

A rendőrség és a határőrség összevonásával 2008 elején 45 ezer fős
integrált szervezet jött létre. Ezt a Fidesz támogatta, ám azóta
bebizonyosodott, hogy több elvárt szakmai feltétel sem teljesült, és
a jelenlegi integrált szervezet nem rendelkezik a megfelelő
finanszírozási háttérrel. Lázás János szerint az egész rendészeti
struktúra megérett a teljes változásra, és ebben a munkában
kiemelten fontosnak tartja a szakszervezetekkel történő rendszeres
kapcsolattartást és véleménycserét.

Vincze Tibor a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók
Szakszervezetének elnöke szerint Magyarországon a rendészeti
ágazatban működő érdekképviselet „formális”, alapvetően a kormány
ideológiájának végrehajtója. A rendőrségnek mind struktúrájában,
mind erkölcsi és anyagi megbecsülésében nagy változáson kell
keresztülmennie ahhoz, hogy valós közrend és közbiztonság
valósulhasson meg – tette hozzá. Mint kifejtette, a minisztériumi és
az országos rendőri vezetés is figyelmen kívül hagyja a
szakszervezeti kritikát, amelyek egyéb eszközök híján a médiumokon
keresztül próbálják gyakorolni az érdekképviseletet.

Fontosnak nevezte, hogy Magyarországon egy egységes és az állam
által finanszírozott erőszakszervezet legyen az, amit rendőrségnek
hívnak. Ebben a szervezetben minden egyes dolgozó súlyának és
érdemeinek megfelelő egzisztenciális ás anyagi elismerésben
részesüljön. Ez jelenleg csak álom – mondta a szakszervezeti
elnök.

(MTI)

Megszakítás