Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Legendás bankárokról az Emlékpontban

Legendás
bankárok és vállalkozók címmel, rendeznek kerekasztal-beszélgetést április
23-án, pénteken 17 órától az Emlékpontban neves gazdaság- és
társadalomtörténészek részvételével. A beszélgetést dr. Lázár János
polgármester, országgyűlési képviselő vezeti.

Az 1867. évi
kiegyezést követően az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasága erőteljes fejlődésnek
indult, a 19. utolsó évtizedeiben hatalmas gazdasági növekedés jellemezte e
soknemzetiségű államalakulatot, amely közös piacával az Európai Unió elődjének
is tekinthető. Ez az időszak vélhető a magyar tőkés fejlődés aranykorának,
ekkor indult meg és csúcsosodott ki a magyarországi polgárosodás, új
(nagy)vállalkozói- és bankárdinasztiák alapozták meg gazdasági és társadalmi
pozíciójukat.

A magyar kapitalizmus
történetének leghosszabb és legeredményesebb fellendülési korszaka 1887-ben
kezdődött. A beruházások értéke és a bankok tőkeállománya háromszorosára, a
szénbányászat és a vasipar teljesítménye duplájára emelkedett, s hatalmas
iramban folyt a vasútépítés. A fellendülés épp a honfoglalás ezredik
évfordulójának ünneplésekor, 1896-ban érte el csúcspontját. A millenniumra
Budapest, a nagyarányú gazdasági- és kulturális fejlesztések által Béccsel
egyenrangú nagyvárossá, világvárossá vált.

A magyar gazdasági
élet fénykorát Halmos Károly és Kövér György, a budapesti Eötvös Lóránt
Tudományegyetem gazdaság- és társadalomtörténészei, valamint Tomka Béla, Szegedi
Tudományegyetem docense tárja az érdeklődők elé április 13-án, pénteken 17
órától.

Megszakítás