Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Lezárult az adatközlési per

A
Legfelsőbb Bíróság visszamenőlegesen hatályon kívül helyezte mind a szegedi
Városi Bíróság első, mind a Csongrád Megyei Bíróság másodfokú ítéletét, és ezzel
a döntéssel véget ért az a per, amelyet még 2008-ban Havránek Ferenc munkáspárti
települési képviselő indított dr. Korsós Ágnes, Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város jegyzője ellen közérdekű adatok kiadása érdekében. A végzés szerint a
jegyző nem minősül adatkezelőnek, éppen ezért nem is perelhető. Az eljárást az
adatkezelő ellen kellett volna indítani.

2008-ban
Havránek Ferenc munkáspárti települési képviselő pert indított dr. Korsós Ágnes,
a város jegyzője ellen közérdekű adatok kiadása érdekében. Az eljárás során
Havránek Ferencet három szocialista képviselő is támogatta. Bacsa Pál, dr.
Hernádi Gyula és Nagy Ernő adatokat kértek arról, hogy az önkormányzat mely
alapítványoknak adott támogatást az elmúlt években. Dr. Korsós Ágnes
tájékoztatta a képviselőket, hogy az adatok felett nem ő, hanem a polgármester
rendelkezik, továbbá felhívta a figyelmüket, hogy az önkormányzat költségvetési
zárszámadási rendeletének adattartalma teljes körűen lefedi az önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi közérdekűnek minősülő adatállományát. A
város közgyűlésén dr. Lázár János polgármester elmondta: több alkalommal is
rendelkezésre bocsátották a kért adatokat.

A perben
első fokon eljáró bíróság, hivatkozva arra, hogy az adatok közérdekűnek
minősülnek, valamint, hogy az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról a jegyző gondoskodik, az adatok kiadására kötelezte dr. Korsós
Ágnest. A jegyző kitartva az álláspontja mellett fellebbezést nyújtott be. Az
ügyben másodfokon ítélő Csongrád Megyei Bíróság döntése szerint a fellebbezés
alapos, a bírói tanács másodfokú, jogerős ítéletével a jegyző álláspontját
támasztotta alá.

Most végleg
pont került az ügy végére, hiszen a Legfelsőbb Bíróság is meghozta döntését.
Végzésével megszüntette az eljárást, az első- és másodfokú bírósági döntéseket
hatályon kívül helyezte. Indoklása szerint a Jegyző adatkezelői pozícióval nem
rendelkezik, ezért az ügyben nem is perelhető.

Dr. Korsós
Ágnes elmondása szerint a bíróság természetes személy elleni per esetén
ítélettel döntött volna, de a felperes kérelmét akkor is elutasította volna.

Havránek
Ferenc, a hódmezővásárhelyi közgyűlés MSZP-listán mandátumot szerzett
képviselője szerint ezzel szemben jelenleg nincs érvényes bírói döntés, és
szerinte ma hazánkban nincs jogbiztonság.

Megszakítás