Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

M E G H Í V Ó

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését
2007. február 8−án, 10 órakor tartja.

Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem).

1./ Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2006. évi tevékenységéről

2./ Napirend: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén működő civil szervezetek tevékenységéről szóló beszámoló

3./ Napirend: Önkormányzati és vegyes tulajdonú Kht-k és Kft-k 2007. évre vonatkozó üzleti tervének ismertetése

4./ Napirend: Tájékoztató az egészségfejlesztési törvény hódmezővásárhelyi hatásairól

5./ Napirend: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelete

6./ Napirend: A 2007. március 1-jei közmeghallgatás napirendjének meghatározása

7./ Napirend: Tájékoztatás az oktatás-fejlesztési koncepció megvalósulásának aktuális állásáról

8./ Napirend: Beszámoló a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda munkájáról

9./ Napirend: A geotermikus energia használatának fejlesztési lehetőségei, megújítása és kiterjesztése

10./ Napirend: Beszámoló a Mezőőri Szolgálat és Külterületi Koordinációs Központ 2006-ban végzett tevékenységéről

11./ Napirend: Egyebek

Hódmezővásárhely, 2007. január 26.

Tisztelettel: Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő

Megszakítás