Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

M E G H Í V Ó

MEGHÍVÓ

Szeretettel
hívjuk a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, Petőfi Sándor Művelődési
Központ és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő
Testületének közös szervezésében a

ZMTE XX. Magyar Őstörténeti Találkozóra, Hódmezővásárhely, 2007. július 1. – július 8.


A találkozó fővédnöke: dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő (Hódmezővásárhely).

Védnök: dr. Csapó József a biológiatudomány kandidátusa, ny. szenátor, ZMTE (Nagyvárad); dr. Csihák György a ZMTE elnöke (Zürich); dr. Darai Lajos kutató professzor, kandidátus, Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár); Farkas Imre ezredes, a hódmezővásárhelyi helyőrség parancsnoka; dr. Frisnyák Sándor egyetemi tanár, az MTA (földrajztudomány) doktora, ZMTE (Nyíregyháza); Nagy Kálmán ny. huszárezredes, ZMTE (Budakeszi); dr. Szabó István Mihály, az MTA rendes tagja, a biológiatudomány doktora, ZMTE (Budapest); dr. Szabó Miklós ny. altábornagy, az MTA l. tagja, rektor, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Budapest); dr. Szederkényi Tibor az MTA (földtudomány) doktora, ZMTE (Szeged); Tüttő György pápai prelátus, ZMTE (London).

A
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzat Képviselő Testülete mint rendező, hívja a
találkozóra mindazokat, akiket érdekel a magyar őstörténet és
kutatásának helyzete. A találkozó célja, hogy a külföldön élő és a
hazai szakembereket, valamint az érdeklődőket – akik a találkozón
valamennyien magánsze­mélyként vesznek részt – összehozzuk, lehetőséget
adjunk a nyílt vitára, amelynek során a nézetek barátságos keretek közt
formálódhatnak és terjedhetnek.

A
találkozó fő tárgya: Emlékezés a pozsonyi hadi diadalra (907. július
3-7). Ügyek – Alamus – Arpadu; különös tekintettel a család keresztény
szentjeire. Az előadások a következő fő témák köré csoportosulnak: 1) a
magyar őstörténet; 2) a magyar nyelv történelmi fejlődésének egyes
állomásai; 3) a magyar koronázási jelvények; 4) adalékok az előző
tárgyakhoz, pl.: a régészet, az embertan, a népművészet, a genetika
stb. tárgyköréből. A történelmi eseményeket 1301-ig követjük.
Tisztelettel kérjük a szakembereket, hogy jelentkezzenek előadásra,
hozzá­szólásra! Írásbeli jelentkezésüket, mondanivalójuk rövid
összefoglalását (max. 30 sor) és időtartamát (lehetőleg nem több mint
25–50 perc) szíveskedjenek eljuttatni a Titkárság címére május 10-ig
valamint 1 példányban Mészáros Zoltán elérhetőségeire május 31-ig.
Szereplést kívánunk biztosítani a jelentkezés sorrendjében minden
szakembernek, ha szabályosan és időben jelentkezik, a témakörben
legalább egy tudományos munka nyilvános közlését bizonyítja és elismeri
őstörténetünk több szálból való összefonódásának lehetőségét. Hivatalos
és munkanyelv a magyar, érvényes az Egyesület Házirendje. Dia-,
írásvetítő, valamint projektor van. Aki május 31-ig nem kap elutasító
választ, az a találkozón előadhat a kért időben. Az egyesület
kézfogásra nyújtja kezét minden irányba. Sem személyi, sem politikai
ügyekkel nem foglalkozik és csak a jelen meghívóban foglaltakért
kezeskedik, a résztvevőktől pedig elvárja, hogy a találkozón a jelen
meghívóban körvonalazott elveket tiszteletben tartsák. Az előadás
szövegét könyv formájában való kiadásra a találkozón készen le kell
adni papíron és lemezen, word programmal. Az elhangzott előadás az
Egyesület és az előadó közös tulajdona. A résztvevők (előadók és
vendégek) saját költségeiket és a kiegészítő rendezvények költségét
maguk fedezik, a szokásos biztosításokról maguk gondoskodnak. A
Titkárság kívánságra gondoskodik szállásról és ellátásról. Részletes
műsor a helyszínen kapható. Résztvevőt hívunk aki esetleg elő is ad.

Szállás, ellátás, költségek (mellékelt jelentkezési lapon). Részvételi díj nincs. Minden résztvevő kap kb. 15 000 Ft értékben ajándék könyvet. Jelentkezéskor lehet költségtérítést kérni.

Költségek. Szállás: fő/éj 1500 Ft (bruttó ár). 1-6
ágyas szobák (fürdő a szobán kívül, szappant, törölközőt hozni kell).
Az igényeket a beérkezés sorrendjében fogadjuk. Biztosításról mindenki
egyénileg gondoskodik.

Napi
háromszori étkezés előzetes kérés alapján lehetséges. Reggeli, ebéd,
vacsora összesen 1100 Ft/fő/nap. Helye: Fehér Akác Étterem (Lázár utca
és Hódi Pál utca sarok). Az ellátás költségeit kérjük a helyszínen
beiratkozáskor fizetni. Az ellátás 2007. július 1-én ebéddel kezdődik
és július 8-án ebéddel végződik. Ezeket a feltételeket a rendezvény
előtt és után egy nappal még biztosítjuk, ha időben (május 31) kérik.

A
találkozó helye és címe: Petőfi Sándor Művelődési Központ H-6800
Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János utca 7. Telefon: +36/62/241-750,
fax: +36/62/533-317, e-mail: pmk@mail.hodtav.hu

A találkozó ideje. Kezdés 2007. július 1-én, vasárnap 9.30 órakor. Befejezés július 8-án, vasárnap 13.00 órakor.


A
Titkárság címe: Ungarisch Historischer Verein Zürich, CH-8047 Zürich,
Postfach 502, granasztoi2@freemail.hu- az előadók itt is jelentkezzenek.

Jelentkezési
határidő: 2007. május 31, előadóknak május 10. Minden levélre
válaszolunk, ha nemzetközi postai kuponnal van ellátva (minden
postahivatalban kapható). Felkérjük a magyar szervezeteket,
személyeket, lapokat, rádió- és tévéadókat, hogy kez­deményezésünket
támogassák, meghívónkat terjesszék. A költségek fedezésére adományokat
szívesen fogadunk. Ezt a meghívót kérjük továbbítani az érdeklődőknek, a sajtó, a rádió és a televízió részére.


Zürich / Hódmezővásárhely, 2007. március 24.


Dr. Költő László

a ZMTE alelnöke

Bokorné Nagy Katalin

ny. múzeumigazgató (ZMTE)

Prof. Dr. Zachar József

a tudományos tanács elnöke

https://hodmezovasarhely.hu/system/fileserver.html?file=/hirek/ZMTE%20jelentkez%C3%A9si%20lap.pdf&type=relatedJelentkezési lap (pdf formátumban)

Megszakítás