Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott dr. Kószó Péter alpolgármester

Magyarország köztársasági elnöke a rendszerváltozás során tanúsított aktív
szerepvállalásáért, valamint Hódmezővásárhely városáért történő áldozatos
tevékenységének, illetve a szociális területen végzett karitatív munkájának
elismeréséül Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést adományozott dr. Kószó Péter csecsemő- és gyermekgyógyász,
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város alpolgármestere részére. A kitüntetést dr. Schmitt Pál
köztársasági elnök nevében dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter adta át.

Magyarország köztársasági elnöke a rendszerváltozás során tanúsított aktív
szerepvállalásáért, valamint Hódmezővásárhely városáért történő áldozatos
tevékenységének, illetve a szociális területen végzett karitatív munkájának
elismeréséül Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést adományozott dr. Kószó Péter csecsemő- és gyermekgyógyász,
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város alpolgármestere részére az 1848/49-es
Forradalom és Szabadságharc emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk
alkalmából. A kitüntetést 2012. március 14-én dr. Schmitt Pál
köztársasági elnök nevében dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter adta át.

Dr. Kószó Péter 1956. február 9-én született
Hódmezővásárhelyen. Egész élete szülővárosához kötődik. Világlátása a
Kárpát-medence változatosságának és Vásárhely – Németh László által megragadott
– „Európa alatti csöndjé”-nek sajátos ötvözete, melyet apai ágon a Délvidék
nyelvi-nemzetiségi-kulturális sokszínűsége, anyai ágon pedig a polgári öntudat
táplált. E szellemi örökséget gazdagította tovább a helyi Bethlen Gábor
Református Gimnázium nemzeti identitást erősítő szelleme, nem utolsósorban pedig
helyi képzőművész barátai hitvallása a paraszti világ és a „magas művészet”
egyeztethetőségéről, sőt összetartozásáról. E szellemi alapokhoz társul, sőt
azokat talán felül is írja dr. Kószó Péterben a szociális érzékenység, az
elesett, kiszolgáltatott, szenvedő ember iránti együttérzés, amely őt politikai
korszakoktól függetlenül jellemezte és jellemzi.

A szegedi orvosegyetemi évek után,
vásárhelyi gyermekorvosként kapcsolódik be az ellenzéki mozgalomba. 1988-ban ő
is ott van a lakiteleki sátorban, az MDF egyik alapítója, 1989 elején
közreműködik 1956 első nyilvános vidéki ünneplésének szervezésében. Az 1990-es
szabad választásokon bekerül az Országgyűlésbe, a Honvédelmi Bizottság tagjaként
szerepet vállal az euroatlanti katonai-politikai orientáció alapjainak
lefektetésében. Mint képviselő, humanitárius programban vesz részt a Balkánon
dúló háborúban, illetve személyes jelenlétével támogatja az orosz tankok
árnyékában függetlenségükért küzdő litván hazafiakat. Az Országos Játék Alap
Tanácsának tagjaként számos helyi és országos program megvalósulásához járul
hozzá.

Szorosabb értelemben vett karitatív
munkájának kezdetei szintén a rendszerváltozás előtti időkig nyúlnak vissza.
1989-ben szervezője az aradi forradalom megsegítését szolgáló egyik első
gyűjtőakciónak, Marosvásárhelyre segélyadományt szállít. 1993-ban létrehozza az
Újszülött Életmentő Alapítványt, amely azóta immár országos hálózattá fejlődve
menti meg a kis súllyal világra jött újszülöttek életét. Ugyanabban az évben
életre hívja a Johannita Segítő Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezetét, és
egészen a mai napig egyik motorja e nagy múltú protestáns karitatív szervezet
hazai programjának. 1994-től tagja a GULAG Alapítványnak, melynek keretében
sokat fáradozik a bolsevik kényszermunka-táborokból hazatért egykori rabok
életkörülményeinek javítása érdekében.

1994 óta, közel húsz esztendeje folyamatosan vásárhelyi
önkormányzati képviselő, hat esztendőn át az Egészségügyi-, és Népjóléti
Bizottság elnöke. Több úttörő jellegű helyi szociális kezdeményezés elindítója,
így az Anya-gyerek Szálló létrehozásában, vagy a fogyatékkal élők ellátásának
megszervezésében is központi szerepet játszott.

2002 óta Hódmezővásárhely alpolgármestere. A
szociális ügyek irányítása mellett a város erős nemzeti karakteréből,
értékrendjéből fakadó önkormányzati feladatokat, ügyeket is vállalja, támogatja,
így a „Hódmezővásárhely Tiszteletbeli Polgára” mozgalmat, és a határon túli
magyarságot segítő egyéb kezdeményezéseket is.

Jelentős szakmai-politikusi-közéleti teljesítményének
zálogát elsősorban a szolgálat és a humánum őt folyamatosan jellemző morális
értékei jelentik, egy olyan korban, amelyben az erkölcsi értékek őrzése és
felmutatása különösen, és talán egyre inkább fontos.

Megszakítás