Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Magyar város vezetésével készül az Uniós stratégia

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével az Európai Unió 7 országának 12
partnerszervezete közösen alkotja meg azt a stratégiát, amelyet az Unió
regionális fejlesztésekért felelős szervezetei felhasználnak a jövőben, annak
érdekében, hogy a nagy hagyományokkal bíró kismesterségeket megőrizzék, és a
változó gazdasági, piaci viszonyok között is erősíteni tudják Európa minden
régiójában. A projektindító kétnapos konferencia kezdetét vette a szakmai
vezetők megbeszélésével.

Az Európai Unió az Interreg
IV/C program keretében pályázatot írt ki, melynek célja Európa régióinak tudás
megosztása (Regions of Europe Sharing Solutions) annak érdekében, hogy az Unió
számára egy alkalmazható stratégia készüljön a nagy hagyományokkal bíró
kismesterségek megőrzésére, illetve ezek átalakítására. A kismesterségek
jelentős kulturális értéket képviselnek, amelyet meg kell őrizni a jövő
generációi számára, mindemellett szükséges a változó gazdasági környezetnek
megfelelő átalakításuk, hogy Európa minden régiójában fejlődőképessé és
nyereségessé váljanak.

A programra közel 500 közösség
nyújtott be pályázatot, melyek közül a hódmezővásárhelyi önkormányzat
vezetésével létrejött közösség nyert. A CeRamICa (Ceramics and CRafts
Industries’ Increased Cooperation – Együttműködés a Kerámia- és Kismesterségek
iparának fejlesztésében) elnevezésű projektben közreműködő partnerek Európa
valamennyi, a kerámia területén fontos országát, városát, szervezetét
képviselik: Franciaországból Vallauris városa, Portugáliából Alcobaça városa, az
Adere – Penada-Geres Nemzeti Park, az INTELI Kutatóközpont, Spanyolországból egy
7 várost tömörítő fejlesztési szervezet a Hoya-Buñol Chivas régióban,
Görögországból Milies és Paggaio városa, Szlovéniából Velika Polana, Romániából
pedig Korond, Nagybánya és Torda csatlakoztak Hódmezővásárhely
kezdeményezéséhez.

A projekt 3 éves
megvalósításához összesen több mint 2 millió EUR, azaz majd 600 millió forint
áll a partnerek rendelkezésére, amelyen belül Hódmezővásárhely, mint a projekt
vezető partnere közel 500 ezer Euro-s, azaz közel 150 millió forintos
költségvetéssel rendelkezik céljai megvalósításához.

A közös munka nemzetközi
módszertan alapján megvalósuló helyzetértékeléssel kezdődik, amelynek keretében
felmérésre kerülnek a helyi lehetőségek, valamint az ezek kihasználását
akadályozó problémák. A partnerek egymás tapasztalatait, valamint az eddigi
európai mintákat, sikeres modelleket is figyelembe véve, közös stratégiát
alakítanak ki, amelynek alapján gyakorlati megoldásokat tesznek. A projekt
fontos, az EU által is elvárt célja, hogy a kidolgozott megoldási javaslatok
ajánlásként kerüljenek benyújtásra a hazai és az Uniós regionális fejlesztésért
felelős szervezetekhez, annak érdekében, hogy a későbbi konkrét fejlesztésekhez
forrásokat biztosítsanak.

A megvalósítandó projekttől
Hódmezővásárhely vezetése azt várja, hogy a helyi kerámia-és kézművesiparban
meglévő szakmai tudásra, tradíciókra támaszkodva képes legyen megújulni,
termékszerkezet váltás révén piacképes termékeket gyártani és megfelelő
jövedelmet biztosítva az ágazatban dolgozók számára új munkahelyek teremtése
révén a helyi gazdaság motorjává válni.

Hódmezővásárhely az ország
kiemelkedően jelentős kulturális értékekkel és tradíciókkal rendelkező városa. A
7000 éves múltra visszatekintő kerámiakészítési hagyományokon túl számos
kismesterségben, kézműves területen is nemzetközi figyelemre érdemes
teljesítménnyel rendelkezik. A lehetőségek kihasználását ugyanakkor- hasonlóan
az európai trendekhez- veszélyezteti, hogy a szektor nem tud megfelelően
alkalmazkodni a változó piaci viszonyokhoz. A nem megfelelő, nem eléggé vonzó
piaci perspektíva hiányában a fiatalok nem választják hivatásul a
kismesterségeket, alacsony a gazdasági aktivitás, az új vállalkozások száma. Ez
együtt jár a szakma elöregedésével, és eltűnésével.

Hódmezővásárhely 2009.
február 19-20-án
kétnapos konferenciának ad otthont, amelyen valamennyi
partnerszervezet, város politikai döntéshozói jelen lesznek. Az eseményen sor
kerül a megállapodások aláírására.

A résztvevők képviseletében 2009. február 20-án 11 óra
15 perckor Jean-Pierre Henry
Vallauris alpolgármestere,
valamint
dr. Lázár
János
Hódmezővásárhely polgármestere sajtótájékoztatót tart, melynek keretében
beszámolnak a konferencia eredményeiről, az együttműködésben rejlő
lehetőségekről.

Megszakítás