Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Már a földgázszolgáltatóknál is lehet kérni a védett fogyasztói státuszt

Február 19. óta nem csak a
áramszolgáltató, hanem a gázszolgáltató is köteles figyelembe venni, ha védendő
fogyasztói státuszt kér az ügyfél.

Védendő fogyasztónak számít a
szociálisan rászoruló és a fogyatékkal élő fogyasztó, őket részletfizetési
kedvezmény, illetve fizetési haladék illeti meg.

Szociálisan rászorulónak számít a
fogyasztó, ha időskorúak járadékában részesül, aktívkorúak ellátására jogosult,
lakásfenntartási támogatást kap, ápolási díjban részesül, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, otthonteremtési támogatásban részesül,
vagy nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő.

A fogyatékkal élő fogyasztókat a
részletfizetési kedvezmény és a fizetési haladék mellett megilleti a havi
mérőóra leolvasás lehetősége a felhasználási helyen, évente egyszeri
mérő-pontossági felülvizsgálat, illetve a számlák értelmezéséhez egyedi
segítséget is kérhetnek.

A védett fogyasztói státuszhoz a
nyilvántartásba vételt a fogyasztónak írásban kell kérelmeznie a szolgáltatónál,
ehhez egy 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatványkérelmet kell
benyújtani a rászorultság fennállását bizonyító igazolással, valamint a
határozat eredeti példányának bemutatásával. A védett fogyasztói státusz
kérelmezésében a Polgármesteri Hivatal Népjóléti csoportja is segítséget tud
nyújtani.

Megszakítás