Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Már bírósági döntés is van a székkutasi Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet botrányában

A székkutasi Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet működésében és
gazdálkodásában a közelmúltban súlyos törvénytelenségek
elkövetésének gyanúja merült fel. A szövetkezet
legutóbbi közgyűlésén jogszabálysértő módon szabad kezet kapott az igazgatóság a
közös vagyon értékesítésére, pedig már korábban is előfordult, hogy egy
ingatlaneladásból 100 millió forint tűnt el
nyomtalanul. Lázár János az ügyészségen tett feljelentést, a székkutasi
Csikós Ferenc a bíróságon támadta meg a közgyűlés törvénytelen
határozatait. A bíróság első fokon helyt adott a keresetnek.

Lakossági
fórumokon kért segítséget több székkutasi polgár a térség országgyűlési
képviselőjétől a falu legnagyobb munkaadója körül tapasztalt visszaélések
ügyében. Csikós Ferenc a Lázár Jánossal való konzultációt követően a
Csongrád-Megyei Bírósághoz fordult, míg a politikus az ügyészségen tett
feljelentést. Az Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet legutóbbi közgyűlésén
újabb jogszabálysértések történtek és komoly hiányosságokra derült
fény.

2010.
április 16. napján került sor a szervezet közgyűlésére, amelyen a Szövetkezet az
előző évi beszámoló mellett több más kérdésről is döntött, köztük arról, hogy az
igazgatóság értékesíthessen gyakorlatilag tetszés szerint vagyontárgyakat.
A felügyelőbizottság elnöke megállapította, hogy komoly szabálytalanságok
tapasztalhatóak a szervezet működésében, hiányoznak többek között a munkaköri
leírások, a szervezeti és működési szabályzat. Fény derült arra is, hogy a
szövetkezet lakitelki vágóhídjára tisztázatlan körülmények között jelzálog
került, továbbá a könyvelésben is hiányosságok mutatkoznak. A Körös-Maros
Nemzeti Park részére értékesített ingatlanok vételára, amely mintegy 100 millió
forint eltűnt, azt a mai napig nem osztották szét a tagok között. Nem
ellenőrizhető a tartozások behajtása sem, de a vizsgálat felszínre hozottegy 20
millió forint értékű igazolatlan és indokolatlan terményhiányt
is.

Csikós
Ferenc a közgyűlésen, csatlakozva a FEB elnökéhez, a fentieket észrevételezte,
ennek kapcsán többen is felszólaltak, ám az igazgatóság elnöke egyikük kérdésre
sem adott érdemi választ.

A
közgyűlésre kiküldött meghívók, a vonatkozó törvényeket megsértve, szinte
semmilyen írásos anyagot nem tartalmaztak, a napirendi pontok többségéhez nem
mellékeltek még előterjesztést sem, így a közgyűlés összehívása is szabálytalan
volt. A Szövetkezet tagjai nem kaptak semmiféle írásbeli tájékoztatást a
vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó határozat mellett többek között az
alapszabály módosítását, illetve a könyvvizsgáló megválasztását illetően
sem.

Csikós
Ferenc a jogsértő határozatok felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése végett
a Csongrád Megyei Bíróságon pert indított. A bíróság 2010. október 8-án meghozta
ítéletét, amelyben Csikós Ferenc és jogi képviselője, dr. Kiss Zoltán ügyvéd
keresetének helyt adva hatályon kívül helyezte a Szövetkezet 2010. április 16-i
közgyűlésén született jogsértő határozatokat, ezzel a Szövetkezetet új közgyűlés
megtartására kötelezte, mivel az áprilisi közgyűlés nem a szövetkezeti törvény
és a Szövetkezet alapszabályának megfelelően, azaz törvénysértő módon került
összehívásra.

Az
ügyben Csikós Ferenc egyébként jogi képviselője útján már a per megindítását
követően felhívta az igazgatóság elnökének figyelmét, hogy haladéktalanul
függessze fel a törvénysértő határozatok végrehajtását, mivel azok kapcsán per
van folyamatban, ám erre negatív választ kapott. Ennek megfelelően a
Szövetkezetnél több, jogszabálysértő módon született határozatot is
végrehajtottak, ami azt jelenti, hogy a szövetkezeti vagyon
értékesítése gyakorlatilag felhatalmazás nélkül folyt az elmúlt fél év során.

Az
ügyben Lázár János a korábbi feljelentésének kiegészítését a napokban megteszi.
A Csongrád Megyei Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen
kezelés ügyében már nyomozást folytat.

Megszakítás