Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Már közel ötven panaszos jelentkezett az Egészség és Igazság programra

Mintegy félszázan
jelentkeztek az elmúlt egy hét alatt az Erzsébet Kórház és Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Egészség és Igazság
elnevezésű akcióra, amelyben összegyűjtik azoknak a kárigényeit, akik úgy érzik,
hogy a 2007-es ágyszámcsökkentésről hozott kormányzati döntés következtében kár
érte őket. A legtöbb panaszost azokon a szakterületeken érte kár, ahol a
fekvőbeteg-ellátást a határozatok értelmében le kellett építenie a
kórháznak.

– A rendszer
hibáiból fakadtak azok a következmények, amelyekkel meg kellett küzdeniük a
betegeknek – mondta el mai sajtótájékoztatóján Dr. Kószó Péter. Az
alpolgármester kiemelte: sok példa van, amelyik bizonyítja, mennyire embertelen
volt a miniszteri rendelet.

Dr. Kallai
Árpád, az Erzsébet Kórház és Rendelőintézet főigazgatója úgy fogalmazott: az
anyagi kár megfogalmazása könnyebb, mint az erkölcsi és a lelki ártalom.

– A korábban
55 ággyal rendelkező sebészetet 15 ágyasra csökkentették, a belgyógyászat 60
fekvőhelyét pedig 18-ra kurtították. Mind a betegek, mind a kollégák lelki,
szakmai teherként élték át a megpróbáltatásokat.

A Legfelsőbb
Bíróság a közelmúltban jogerős ítéletében kimondta: a hódmezővásárhelyi kórház
aktív ágyainak számát 315-ről 116-ra csökkentő miniszteri rendelet
jogszabálysértő, így azt hatályon kívül helyezte. Ezért a hódmezővásárhelyi
önkormányzat számba veszi azokat a károkat, melyeket a 2007-es kórházi
ágyszámcsökkentés okozott a helybélieknek.

Az Egészség
és Igazság címmel indult akció során az önkormányzat összegyűjti a kórház
korábbi ellátási területéről azoknak a kárigényeit, akik úgy érzik, az
ágyszámcsökkentésről hozott kormányzati döntés következtében kár érte őket.

Kallai
Árpád, a kórház főigazgatója és Kószó Péter alpolgármester ma az elmúlt egy hét
tapasztalatait összegezte. A főigazgató tájékoztatása szerint az eddigi panaszok
főleg egyes osztályok – mint például a bőrgyógyászat vagy az urológia –
fekvőbeteg-ellátásának megszűnéséből adódtak. Kószó Péter alpolgármester
embertelennek nevezte a kormányzat 2007-es döntését. A politikus elmondása
szerint fogadóóráján rendszeresen panaszkodnak neki az emberek az átszervezés
miatt elszenvedett hátrányokért.

Augusztus
14-ig minden kedden 13-15-ig és csütörtökön 9-12 várják azok jelentkezését a
vásárhelyi kórház titkárságán, akik nem jutottak megfelelő ellátáshoz, egészségi
vagy mentális állapotuk romlott a döntés következtében vagy anyagi káruk
keletkezett, azért, mert más városba kellett utazniuk kezelésre. A fogadóórákon
a panaszokat egy egészségügyi, jogi és közigazgatási szakemberekből álló
bizottság gyűjti össze és az önkormányzat együtt, peres úton kívánja azokat
érvényesíteni a kormányzattal szemben. A kapott információt az adatvédelmi
szabályoknak megfelelően kezelik.

Megszakítás