Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Március havi rendes közgyűlés

kozgy

M E G H Í V Ó

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését

 

2020. március 19-én, csütörtök délelőtt 9,00 órára összehívom

 

Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem).

 

Fő napirendek:

 

1,/Napirend: 2019. évi költségvetés módosítása

                        Előadó: Polgármester

                        Véleményezésre: valamennyi Bizottságnak

 

2,/Napirend: A 2020. évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

                        Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

 

3,/Napirend: Beszámoló Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda munkájáról

                        Előadó: Irodavezető

Véleményezésre: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

 

4,/Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 2019. évi munkájáról

                        Előadó: Múzeumigazgató

Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

 

5,/Napirend: Beszámoló a sportegyesületek helyzetéről, munkájáról és a sportlétesítmények üzemeltetéséről

                        Előadó: HMSZ Zrt.

Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

 

6./Napirend: Ifjúsági Klub nyitására vonatkozó koncepció megtárgyalása

Előadó: Krupiczer Ferenc képviselő úr

Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak, Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

 

7,/Napirend: Egyebek

 

 

Hódmezővásárhely, 2020. március 9.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Márki-Zay Péter

 

     polgármester

Megszakítás