Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Márciusi rendes közgyűlés

kozgy

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. {XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését 2019. március 8-án, pénteken reggel 8.00 órára összehívom.

 

1,/Napirend: 2018. évi költségvetés módosítása

Előadó: Polgármester

Véleménvezés re: valamennyi Bizottságnak

 

2,/Napirend: A 2019. évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Polgármester

 

3,/Napirend: Beszámoló Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda munkájáról

Előadó: Irodavezető

 

4,/Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 2018. évi munkájáról

Előadó: Múzeumigazgató

 

5,/Napirend: Beszámoló a tanácsnokok 2018. évi munkájáról

Előadó: Tanácsnokok az SZMSZ 6. sz. függeléke szerint

 

6,/Napirend: Egyebek

 

Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 1/6. (Díszterem).

 

 

Tisztelettel:

Dr. Márki-Zay Péter

polgármester

 

 

 

 

Megszakítás