Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Megemlékezés a GULÁG-rabok szabadulásának 57. évfordulójáról

2010.
október 16-án a Volt Leventék Baráti Körének és a Hősi
Emlékművek Ápolása Alapítvány kuratóriumának képviselői
Budapesten részt vettek a GULÁG-on raboskodó magyar foglyok
hazatérésének 57. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási
ünnepségen.

A
Baráti Kör és az Alapítvány nevében Juhász Károly elnök és
Nagy József volt levente koszorúzott. A város emlékező
koszorúját Lakatos-Tóth István kuratóriumi elnök és dr. Kis
András a kuratórium tagja helyezte el a Honvéd téri emlékműnél.
A küldöttségben három 10. A osztályos bethlenes diák: Bakai
Balázs, Bányai Gábor és Végh Máté is részt vett.

Az
ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött. Puskás András
alpolgármester úr köszöntő szavai után dr. Kun Miklós
professzor úr mondott beszédet, majd egy rövid ima után a
koszorúzás következett. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért
véget.

Az ünnepség résztvevői a közelben estebéden vettek
részt, ahol – főleg a fiatal résztvevők – érdeklődéssel
hallgatták a volt Gulág rabok elbeszéléseit. Szomorúan
emlékeztek Pintérné Magdi volt GULÁG rabra, aki
Vásárhelynek is nagy barátja volt.

Megszakítás