Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Megkezdődött a beiratkozás az iskolákba és az óvodákba

Ma kezdődött és szerdáig tart az óvodai és az iskolai beiratkozás Hódmezővásárhelyen.
Ahhoz, hogy a szülők és a gyerekek könnyebben el tudják dönteni, szeptembertől
melyik oktatási intézményt válasszák, előzetesen nyílt napokon betekintést
nyerhettek az intézmények munkájába. A beiratkozás Hódmezővásárhelyen 400
gyermeket érint.

A közoktatási törvény szerint a gyermek, ha eléri az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben,
amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti,
tankötelessé válik. A 2012/2013-as évi tanévre történő beiratkozáskor ez a
2005. június 1. – 2006. május 31. között született gyermekeket érinti.
Emellett, a szülő kérésére tankötelessé válhat a hatodik életévét december
31-ig betöltő gyermek is.

Az iskolába történő beíratáshoz szükség van a szülő
személyazonosságát igazoló okmányra, a gyermek születési anyakönyvi kivonatára,
lakcímét igazoló hatósági igazolványára, TAJ kártyájára, valamint az óvodai
szakvéleményre.

A beiskolázás mellett ugyancsak március 26. és március 28.
között zajlik az óvodai beiratkozás is. A gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles az
óvodai életben részt venni. A 2012/2013-as nevelési évre történő beiratkozáskor
ez a 2007. január 1. és december 31. között született gyermekeket érinti. Az új
rendelkezés, miszerint az óvodai oktatás három éves kortól lesz kötelező, 2014
szeptemberétől lép érvénybe.

Megszakítás