Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Megüresedett önkormányzati bérlakások

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata meghirdeti az alábbi megüresedett bérlakásait ideiglenes
elhelyezés céljára érvényes lakáskérelemmel rendelkező pályázók számára.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata meghirdeti az alábbi megüresedett bérlakásait ideiglenes
elhelyezés céljára érvényes lakáskérelemmel rendelkező pályázók számára:

Zrínyi
utcai 38 m2 (1 szoba) komfortos

Visszhang
utcai 90 m2 (2 szoba) félkomfortos

Hódtó
utcai 66 m2 (2,5 szoba) összkomfortos

Mátyáshalom,
Tanya 95,5 m2 (2 szoba)
komfort nélküli

Dobó
Katalin utcai 52 m2  (1+2 fél szoba) komfortos

A pályázatok nyertesével az
Önkormányzat 24 hónap időtartamra bérleti szerződést köt az
1/1994.(01.17.) Kgy.sz rendeletben leírtak alapján.

A Dobó Katalin utcai lakás esetében
előnyt élvez az a pályázó, aki a felújításra szoruló ingatlan helyreállítását
saját költségén vállalja.

Bővebb felvilágosítást és pályázati
adatlapot munkaidőben a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport munkatársai
adnak a Polgármesteri Hivatal fsz. 22. számú helyiségében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
március 17. (szerda) 1200 óra

Megszakítás