Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Méhzárlat

Felhívom a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatóság Hódmezővásárhelyi Kerületi Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala, a 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 17. §-a
alapján, mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegség megállapítása miatt részleges községi zárlatot
rendelt el.

Felhívom a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatóság Hódmezővásárhelyi Kerületi Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala, a 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 17. §-a
alapján, mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegség megállapítása miatt

részleges községi zárlatot
rendelt el

K
-DK: Maroslelei út Batidáig,

D: Hódtó – Kistiszai csatorna a Koppáncsi csatorna
torkolatáig,

D-DNY: a csatornatorkolattól a Kökény dombon át a Naturtext
Kft. bejáróig, innen a lúdvár, 4114. sz. tanya,

NY-
Ény: E7-es vándorút, Szivattyútelep,
Kenyere-ér, Mártélyi út

É: Borz u. -Szerencse u. – Pálffy u. – Teleki u. –
Táncsics u.- Bajcsy Zs. u. – Széchenyi tér -Síp u. – Maroslelei út

területekre.

A zárlat alatt álló

1.     
területről tilos fogékony állatokat, azok nyers termékeit,
betegségterjesztő eszközöket kivinni,

2.     
területre tilos fogékony állatokat bevinni,

3.     
területen a részletes szabályokban meghatározott
esetekben a személyi forgalom is korlátozható.

A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors
áttelepülés (menekülés) szabályai a méhészetek esetén a következők:

1.     
az áttelepülés során a zárlat alatt álló terület
határának elhagyása tilos,

2.      az
áttelepülés tényét a méhész a hatósági állatorvosnak haladéktalanul köteles
bejelenteni,

3.      a
méhész köteles a méheket tizennégy napon belül az eredeti telephelyre
visszatelepíteni

A községi
zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás
szempontjából – a hatósági állatorvosnak, vagy a méhegészségügyi felelősnek
kell megvizsgálni. Indokolt esetben a kerületi főállatorvos a megyei
igazgatóság hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el.

A beteg méhcsaládok kiírtása
után, a fertőzött méhészetben maradt méhcsaládokon, a zárlat tartalma alatt a
hatósági állatorvos, vagy a méhegészségügyi felelős köteles az április 01. és
október 31. közötti időszakban havonta kétszer, kéthetenkénti időközzel
ellenőrző vizsgálatot tartani.

Felhívom a Tisztelt lakosság
figyelmét a fentiek maradéktalan betartására.

Hódmezővásárhely, 2010. október 25.

Dr.
Korsós Ágnes

címzetes
főjegyző

Megszakítás