Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Mézelő méhek nyúlás költésrothadása betegség megállapításáról hozott határozat

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járás Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala főállatorvosa, mint az ügyben első fokú hatóság, meghoztam az alábbi határozatot.

HATÁROZAT

Mézelő méhek nyúlás költésrothadása betegség megállapítása miatt Hódmezővásárhely MJV az alábbiakban részletezett közigazgatási területére 2014. október 18. napjától községi zárlatot rendelek el.
A zárlat alatt álló terület szélsőpontjai Hódmezővásárhely-Kútvölgy; Tanya 1510. (melynek koordinátái: 46°27’14.85″ és 20°26’39.95″) járványgóctól számított 5 km-es sugarú területen:
É-ÉK: a 47-es út 46°29’0.54″ és 20°29’39.55″ pontja
K-DK: a régi csomorkányi út 46°26’21.68″ és 20°30’15.61″ pontja
D-DNy: Kútvölgy-Kakasszéki csatorna és 47-es út 46°26’49.19″ és 20°22’40.01″ metszéspontja.
Ny-ÉNy: Kéktó 46°28’55.54″ és 20°23’32.55″
A zárlat alatt álló
a) területről tilos fogékony állatokat, azok nyers termékeit, betegségterjesztő eszközöket kivinni;
b) területre tilos fogékony állatokat bevinni, kivéve az állandó tartási helyre történő hazatelepítést
c) területen a részletes szabályokban meghatározott esetekben a személyforgalom is korlátozható.
A helyi zárlat alatt nem álló tartási helyekről a méz – az adott méhállomány kedvező eredményű hatósági vizsgálati eredménye esetén – hatósági állatorvosi igazolással értékesíthető.
A növényvédelmi beavatkozás következtében szükséges gyors áttelepülés („menekülés”) szabályai a méhészetek esetében a következők:
a) az áttelepülés során a zárlat alatt álló terület határának elhagyása tilos;
b) az áttelepülés tényét  a méhész  a hatósági  állatorvosnak és Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatalának haladéktalanul köteles bejelenteni;
c) a méhész köteles a méheket tizennégy napon belül az eredeti telephelyre visszatelepíteni.
A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából -hatósági állatorvosnak vagy méhegészségügyi felelősnek kell megvizsgálni. Indokolt esetben a járási főállatorvos a megyei igazgatóság hozzájárulásával ismételt vizsgálat lefolytatását rendelheti el.
E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Igazgató főállatorvosának címzett fellebbezéssel lehet élni, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalához (levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely; Petőfi u. 6.) 2 példányban kell benyújtani.
Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja l0.000 forint.
A jogorvoslati eljárás díját a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10028007-00302498-00000000 számlájára, átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a Jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.

A teljes dokumentum ide kattintva érhető el.

Megszakítás