Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét,

hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meghirdette az Új Széchenyi Terv
Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) „ Mi otthonunk felújítási és új otthon
építési alprogram” pályázatát.

A támogatás célja:
Meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energia-hatékonysági komplex felújítása, korszerűsítése, megújuló energiafelhasználás elősegítése, új, energiatakarékos lakóépületek építése.

Ki pályázhat?
Energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások esetén:
•    természetes személyek,
•    lakásszövetkezetek,
•    társasházak
További feltételek:
•    építési év korlát: 1992. előtt
•    társasházak és lakásszövetkezetek esetében legfeljebb 12 lakásalbetét/lakásos épület
•    hagyományos technológiával épült lakóépület
Új építés esetén:
•    természetes személyek,
•    az építtető gazdálkodó szervezet, amennyiben az építendő ingatlan társasház
További feltételek:
•    Családi ház, ikerház, sorház, láncház esetén max. nettó 200 m2 hasznos alapterület/lakóegységig nyújtható támogatás
•    Társasházak esetében lakásonként max. nettó 90 m2 hasznos alapterületig nyújtható támogatás úgy, hogy legfeljebb 12 lakásalbetétes legyen az ingatlan

Támogatható tevékenységek köre:
•    nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, beépítése,
•    az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
•    homlokzatok és födémek hőszigetelése
•    meglévő, hagyományos energiaforrással működtetett (gáz, szén, elektromos áram)fűtési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása
•    hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése
•    a megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra

Megújuló energia alkalmazása kötelező a következő esetekben
•    új építés esetén
•    felújításnál 50 %-os támogatási intenzitás esetében
•    D vagy C kategóriából A energetikai osztályba történő elérés esetén
•    B kategóriából A+ energetikai osztályba történő elérés esetén

Az energiamegtakarítás támogatására irányuló pályázatok támogatási feltétele az energiatanúsítvány megléte. Az energetikai számításokat korszerűsítés esetén az eredeti és a tervezett állapotra, új építés esetén tervezett állapotra vonatkozóan kell benyújtani. A megvalósult állapotot igazoló energiatanúsít-vány a támogatás kifizetésének feltétele!

A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás, amely lakóegységenként (lakásonként) igényelhető.
A támogatás mértéke felújítás esetén:
•    min. 50 %-os fűtés és használati melegvíz fajlagos energiaigény megtakarításnál 40 %-os támogatási intenzitás, max. 3 millió Ft/lakás támogatás,
•    min. 60 %-os fűtés és használati melegvíz fajlagos energiaigény megtakarításnál 50 %-os támogatási intenzitás, max. 5 millió Ft/lakás támogatás
A támogatás mértéke új, energiatakarékos ingatlanok építése esetén:
•    A energetikai minőségű épület építése esetén: 40 ezer Ft/m2, de max. 4 millió forint lakóegységenként
•    A+ energetikai minőségű épület építése esetén: 60 ezer Ft/m2, de max. 6 millió forint lakóegységenként

Pályázatok benyújtása
A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően kell benyújtani. A pályázati felhívás, a Pályázati Útmutató és mellékletei az Energiaközpont Nonprofit Kft. internetes honlapjáról (www.energiakozpont.hu) érhető el.

Benyújtás időpontja, határideje: pályázatot 2011. augusztus 15-től 2011. októ-ber 30. 2400 óráig vagy a rendelkezésre álló keret (1,6 milliárd Ft) kimerüléséig lehetséges benyújtani.

Benyújtás helye és formája:
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell az energetikai és CO2 számításokat tartalmazó CD-t 1 példányban. Az egy eredeti és egy másolati példányt egymástól külön rendezve, összefűzve, de egy borítékban, ajánlott küldeményként kell az Energia Központ Nonprofit Kft. részére megküldeni az alábbi címre:

Energia Központ Nonprofit Kft. 1437 Budapest Pf. 328.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (ÚSZT-ZBR-MO-2011), a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportjának munkatársai adnak munkaidőben a Polgármesteri Hivatal földszint 22. szobájában vagy az 530-184; 530-187 telefonszámokon.

Megszakítás