Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Miért a bíróság követ el jogsértéseket a „mindszenti beteg” ügyében?

A „Mindszenti beteg” néven
híressé vált ügyben a másodfokú eljárást követően határozottan kimondhatjuk:
törvénysértés történt. A törvénysértést azonban nem a hódmezővásárhelyi kórház
vagy annak orvosa követte el, hanem a Szegedi Városi Bíróság bírája, amely a
néhai Hajdú Imre halálának körülményeit feltárni és dr. Császár Ildikó
tevékenységét megítélni hivatott.

A nagy sajtóérdeklődés mellett
több éve húzódó I. fokú eljárásban a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház orvosát,
dr. Császár Ildikót bűnösnek mondták ki, oly módon, hogy a tárgyalások során a
védői indítványoknak sorra nem adtak helyt, illetőleg azokat indokolás nélkül
utasították el.

A tárgyalásokon a vádhatóságot
dr. Lajkó Szilvia ügyész képviselte, az ügyben dr. Juhász Zsuzsanna bíró hozott
első fokú ítéletet. A bíróság a szakértői vélemények ellentmondásait nem
oldotta fel. A szakértők együttes meghallgatását az ügyvéd többszöri kérése
ellenére sem az ügyésznő, sem a bírónő nem tartotta szükségesnek.

A felmentés érdekében bejelentett
fellebbezés nyomán a Csongrád Megyei Bíróság megállapította, hogy a dr. Juhász
Zsuzsanna által meghozott, a doktornőt bűnösnek kimondó ítélet olyan mértékben
megalapozatlan, hogy az érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan. Az I. fokú bíróság
számtalan eljárásjogi hibát vétett és a tényállás földerítetlen maradt. A Megyei
Bíróság utalt arra, hogy az elfogult bírónő ítélete olyan szubjektív elemeket
is tartalmazott, amelyeket semmilyen bizonyíték nem támasztott alá, ezért a
megismételt eljárásból kizárták, abban egy másik bírónak kell majd ítéletet
hoznia.

Mindezek ismeretében a bírónő
alkalmasságát illetően az Országos Igazságszolgáltatási Tanácshoz fogok
fordulni.

Elgondolkodtató, amit az akkori
egészségügyi miniszter, Molnár Lajos ír le könyvében: a miniszteri eskütétel
utáni első személyes találkozóján Gyurcsánnyal néhány orvos letartóztatása is
felvetődött ötletként, hogy megfélemlítsék az orvosokat és letörjék a
megszorítások miatti ellenállást.

A meggyőződésem szerint ártatlan dr.
Császár Ildikó
hosszú évek óta áll büntetőeljárás hatálya alatt és még hosszú ideig kell ezt a
terhet viselnie úgy, hogy közben embereket gyógyít, kisgyermeket nevel,
gondoskodik a családjáról.

Az ellene folyó perben pedig a
bíróság követ el jogsértést, megalapozatlanul, elfogultan mondja ki bűnösnek.
Vajon miért?

Dr. Lázár János

Polgármester

Országgyűlési képviselő

Megszakítás