Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Minden második vásárhelyit szív és érrendszeri betegségek fenyegetnek?

Az Egészséges
Vásárhely Program keretében szív– és érrendszeri
állapotfelmérést végeztek önkitöltős kérdőív módszer
alkalmazásával, amelyet összesen 1107-en töltötték ki
valamilyen formában. A válaszadók 8 százaléka valószínűsíthetően
alacsony kockázati csoportba tartozik, 36 százaléka fokozott, míg
a vásárhelyiek többsége, 56 százaléka pedig magas szív– és
érrendszeri kockázattal rendelkezik. Az idén kétéves EVP átfogó
tájékoztatást nyújt a program eddigi eredményeiről és a
felmérés részleteiről.

Az EVP kétéves
eredményei

A magyar népesség
egészségi állapota lényegesen rosszabb, mint azt az ország
fejlettsége indokolná, amiért döntően a szív- és érrendszeri
betegségek és a rosszindulatú daganatos betegségek felelősek.
Ennek megfelelően az EVP kiemelt célja a szív– és érrendszeri,
valamint a daganatos betegségek visszaszorítása
Hódmezővásárhelyen. Harmadik fő célként a gyermekeket támogató
programokat jelölték meg, hiszen gyermekkorban lehet megalapozni a
felnőttkori egészséges életmódot és így elősegíteni a
következő generáció egészségesebb Vásárhelyét.

Az
Egészséges Vásárhely Program az elmúlt két év során az
országban modellértékű népegészségügyi programmá nőtte ki
magát: olyan lakosságbarát kezdeményezésekkel állt elő,
amelyek új színt vittek a városi egészségügybe.

2008. az EVP első,
megalapozó éve volt. Nagy jelentőségű volt a lakossággal való
gyakori találkozás a sport és egészségnapokon, az EVP
megismertetése és a szűrőprogramok elindítása. Megkezdte
munkáját a Magyar Rákellenes Liga által átadott emlőszűrő
busz és elindult a háziorvosi emlőszűrő program.

2009-ben folytatódott az
EVP megalapozása a háziorvosi szív- és érrendszeri prevenciós
program megkezdésével és a háziorvosi emlőszűrő program
továbbfejlesztésével; a szűrőbusz is folytatta munkáját a
dél-alföldi régióban. Megkezdődött az EVP háziorvosi
vastagbélszűrő programja. Hódmezővásárhely, Csongrád megyében
elsőként, csatlakozott a WHO Egészséges Városok Magyarországi
Szövetségéhez.

2008-2009-ben a
gyermekeket támogató EVP program központi eleme volt az egységes
iskolai egészségfejlesztési normatíva fokozatos megvalósítása,
mely jelenleg is folyamatban van: mindennapos testnevelés (már 4
éve biztosított a vásárhelyi iskolákban), egészségfejlesztési
ismeretek oktatása, személyiségfejlesztés, egészséges
táplálkozás.

A 2009-es év egyik
legkiemelkedőbb eredményét a forrásteremtés tekintetében érte
el a program: a helyi egészségügyi forrásokon és az EVP számára
biztosított önkormányzati kereten felül nyertes pályázatok és
szponzori támogatások segítségével összesen mintegy 82 millió
forint forrást sikerült az EVP számára biztosítani. Ez az összeg
a vásárhelyiek egészségét szolgáló pluszforrás, amely az
Egészséges Vásárhely Programon keresztül érkezett a városba.

Számos civil és piaci
szereplőt sikerült aktivitásra ösztönözni a város lakóinak
egészségmegőrző és egészségfejlesztő programjaiban, így a
program keretében — többek között — stratégiai
együttműködést kötöttünk a Magyar Rákellenes Ligával és a
Kapcsolat Központtal — közösen 150 ezer dolláros támogatást
nyertek a Bristol-Myers Squibb Alapítvány pályázatán.

Jó szakmai együttműködést alakítottunk ki az ÁNTSZ-szel
illetve az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, több orvostudományi
egyetemmel és országos intézettel.

A Magyar Rákellenes Liga által biztosított emlőszűrő busz
munkáját a Johnson & Johnson és gyógyszeripari vállalata, a
Janssen-Cilag szakmai és anyagi támogatása segíti.

Megalakult a Nők az
Egészséges Vásárhelyért Mozgalom, amivel — a helyi közéleti
szereplők bevonása által — újabb lépést tettek a lakossági
aktivitás növelésére, emellett a város önkormányzatával
együttműködve megteremtették a vásárhelyi illetőségű 7.
osztályos, 13 éves lányok ingyenes méhnyak-rák elleni
védőoltásának feltételeit.

Hogy vagyunk?

2009. szeptember 19-én
Hódmezővásárhelyen háziorvosok, szakdolgozók és
foglalkozás–egészségügyi orvosok számára szív– és
érrendszeri továbbképzésre került sor, amelyet az Egészséges
Vásárhely Program októberben indult prevenciós programjával
összefüggésben rendeztek meg. A továbbképzés, majd az EVP
hosszú távú programját elindító háziorvosi program az EVP, az
Országos Alapellátási Intézet, valamint az EGIS Nyrt.
együttműködésében valósul meg. 2009-ben 10 háziorvos és több
mint 1000 beteg csatlakozott a programhoz.

A program keretében Hogy
vagyunk?
elnevezéssel 2009. október-decemberben szív– és
érrendszeri állapotfelmérést végeztek önkitöltős kérdőív
módszer alkalmazásával. A kérdőív Hódmezővásárhely
valamennyi háziorvosi rendelőjében és az Erzsébet
Kórház–Rendelőintézet közforgalmú gyógyszertárában is
elérhető volt. Ezzel párhuzamosan a www.evp.hu oldalakon az online
kérdőív kitöltésére is lehetőség nyílt. Így a felmérés
kiértékelése összesen 1107 kérdőív feldolgozása alapján
történt.

A kérdőív kitöltői —
válaszaik függvényében — három szív– és érrendszeri
kockázati csoportba tudták magukat besorolni.

A válaszadók 8 százaléka
tartozik a „Valószínűsíthetően alacsony kockázati csoportba”.
A válaszadók 36 százaléka „Fokozott szív– és érrendszeri
kockázattal rendelkezhet”, amennyiben dohányzik; magas vérnyomás
betegségben szenved; a köldök magasságában mért haskörfogata
férfiak esetében 94 cm feletti, nők esetében 80 cm feletti; és
ha mértek már kóros vérzsír- szintet. A felmérésben részt
vevő vásárhelyiek többsége, 56 százaléka magas szív– és
érrendszeri kockázattal rendelkezik, mert a kitöltő vagy egyenes
ági hozzátartozója esetében már előfordult szívinfarktus; alsó
végtagi érszűkület; cukorbetegség; szélütés; vagy szív–
érrendszeri betegség miatt műtét.

A vásárhelyiek döntő
többsége, 89 százaléka naponta átlagosan két alkalommal
fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt. A felmérésben részt vevő
vásárhelyiek 19 százaléka még mindig zsírt vagy szalonnát
használ főzéshez, mindössze 6 százalékuk párolja az ételeket,
a válaszadók 66 százaléka azonban olajat használ az ételek
elkészítéséhez.

A felmérésben részt
vevők többsége (82 százaléka) nem fogyaszt rendszeresen tengeri
halat, ám a döntő többség, 80 százalék inkább sovány húsokat
fogyaszt.

A válaszadók 56
százaléka végez rendszeres testmozgást. A beérkezett válaszokból
kitűnik, hogy Hódmezővásárhelyen az alábbi testmozgásformát
folytatják a legtöbben: kerékpározás, torna, séta, úszás,
kocogás. Átlagosan 47 percet fordítanak alkalmanként
testmozgásra.

A férfiak 37 százalékának
ideális, vagyis 94 cm alatti a haskörfogata, a nők esetében a
megkérdezettek 31 százaléka bír az ideális, 80 cm alatti
haskörfogattal.

Ugyanakkor a
megkérdezettek 51 százaléka esetében előfordult már valamelyik
közeli hozzátartozójánál az alábbi betegségek valamelyike:
szívinfarktus, alsó végtagi érszűkület, cukorbetegség,
szélütés, szív- érrendszeri betegség miatti műtét. Ők eleve
magas kockázati csoportba tartoznak, tehát fokozottan oda kell
figyelniük életmódjukra, valamint szív– és érrendszerük
állapotára.

Mi az Egészséges Vásárhely Program?

A tíz évre szóló EVP-t
2008 januárjában egyhangúan fogadta el a város közgyűlése, és
mintegy 170 millió forintot különített el a program 2008-as
elindítására. Az EVP már rövidtávon javulást hozhat a
vásárhelyiek egészségi állapotában, hosszú távon pedig
megalapozhatja egy egészségesebb, élhetőbb város kialakulását.
A program átfogóan foglalkozik a betegségek felderítésével és
megelőzésével, az egészség megőrzésével. Az EVP minden
vásárhelyinek lehetőséget teremt az egészséges életmód
megtanulására, a betegségek megelőzésére és kiszűrésére,
valamint az egészségfejlesztésre.

Az önkormányzat és az
Erzsébet Kórház-Rendelőintézet által kidolgozott 2 éve működő
program eddigi eredményeit és továbbfejlesztését a városvezetés
és a vásárhelyi polgárok összefogása tette és teszi lehetővé:
egészségügyi és szociális ellátó rendszer, oktatási
intézmények, rendőrség, helyi média, vállalatok,
sportegyesületek és sportlétesítmények, civil szféra.

A program senkitől sem
követel lehetetlent: mindenki részt vehet benne, saját döntése,
saját lehetőségei és meggyőződése szerint.

Megszakítás