Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztató a személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezményre való jogosultságról

lol

A Közlekedési Szolgáltatási Főosztály Innovációs és Technológiai Minisztérium tajékoztatása

 

Hatályba lépett a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet.)

 

A Korm. rendelet 2020. november 11-től elrendeli, hogy a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § d) pontja szerinti egészségügyi dolgozó, valamint orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) díjmentesen veheti igénybe a helyi és a helyközi személyszállítást.


Erre hivatkozással a helyi és a helyközi személyszállítási közszolgáltatások ellátását végző társaságok haladéktalanul intézkednek a kedvezményezettek díjmentes utazási jogosultságának 2020. november 11. napjától történő biztosítása érdekében.  


A személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezményre való jogosultság igazolásához rendszeresítésre került a Korm. rendelet 1. mellékletében egy igazolásminta.


Ennek alapján a díjmentes utazási jogosultság igazolásához:

  • az egészségügyi dolgozó az egészségügyi intézmény által a Korm. rendelet 1. melléklete szerint kiállított igazolást és a személyazonosság igazolására alkalmas okmányt,
  • az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató pedig az őt foglalkoztató egészségügyi intézmény által a Korm. rendelet 1. melléklete szerint kiállított igazolást és a hallgatói jogviszonyát igazoló igazolványt köteles felmutatni.

 

A kedvezményezettektől a felsorolt dokumentumokon túl más igazolás nem kérhető. Az utazási kedvezmény a vasúti személyszállításban a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.
 
A kedvezményezettek ezáltal teljes díjmentességet élveznek: nem csupán a menetjegyváltási, hanem a helyjegy-, valamint a pótjegy- (ide értve a helyközi autóbusz-közlekedésben alkalmazott kiegészítő jegy-, valamint a vasúti közlekedésben rendszeresített gyorsvonati pótjegy-) váltási kötelezettség alól is mentesülnek.

 

A Kormány 486/2020. (XI.10.) Kormányrendeletét megtekintheti és az igazoláshoz szükséges nyomtatványt letöltheti az ikonra kattintva: lol

Megszakítás