Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Módosították a város településrendezési és településszerkezeti tervét

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti
a lakosságot, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 9. §-a alapján elkészítette, és a lefolytatott
véleményezési eljárás alapján dokumentálta Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Településrendezési és Településszerkezeti Tervének módosítását.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti
a lakosságot, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 9. §-a alapján elkészítette, és a lefolytatott
véleményezési eljárás alapján dokumentálta Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Településrendezési és Településszerkezeti Tervének módosítását.

Az egyeztetési tervdokumentáció és az egyeztetési
anyag (jegyzőkönyv, vélemények) a helyben szokásos módon, a Polgármesteri
Hivatal, Kossuth tér 1 sz. alatti fali hirdetőtábláján 2010. február 25-től
2010. március 25-ig terjedő időre kifüggesztésre került.

A kifüggesztés ideje alatt arra a lakosság írásban
észrevételt tehet.

Az ügy referense: Baksics Erika, Polgármesteri
Hivatal, emelet 2. iroda.

Megszakítás