Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Munkatársat keresünk

Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kabinet Iroda sajtóreferens munkakör betöltésére.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatala
Kabinet Iroda

sajtóreferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1/II/4. Kommunikációs feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat és a város PR tevékenységének kialakítása, szervezése, irányítása. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a helyi, regionális és országos médiumokkal történő folyamatos kapcsolattartás; Sajtótájékoztatók szervezése, aktuális és rendkívüli híranyagok továbbítása, közlemények megjelentetése; A protokolláris események, rendezvények népszerűsítése, a rendezvényt szervező teamben való aktív részvétel; Hirdetések megjelentetése; A város honlapjának szerkesztése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, szakirányú végzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         angol és/vagy német és/vagy francia nyelvismeret

§         legalább fél év sajtóban, vagy sajtót érintő területen szerzett gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         végzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         motivációs levél

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati eljárásban résztvevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-132-10-4/2014. , valamint a munkakör megnevezését: sajtóreferens.

vagy

§         Személyesen: Nagyné dr. Tari Ibolya, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. 25/A.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. Minden pályázó írásban értesítést kap az eredményről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         kozigallas.hu 2014. 07. 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hodmezovasarhely.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Megszakítás