Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Munkaterv

Aktuális munkaterv – 2021. II. félév

2021. szeptember

1./ Napirend: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


2./ Napirend:            Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. év II. negyedévi tevékenységéről

Előadó: Jegyző

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


3./ Napirend:             Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


4./ Napirend              Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves munkájáról

Előadó: Jegyző

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


5./ Napirend              Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

6./ Egyebek


2021. október

1./ Napirend:             A novemberi közmeghallgatás témáinak meghatározása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


2./ Napirend:             Tájékoztató a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Egyesített Óvoda 2020/21-es nevelési évben végzett munkájáról

Előadó: Intézményvezető

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


3./ Napirend: Tájékoztató a 2021/22-es tanév indításáról

Előadó: Hódmezővásárhelyi Tankerületi igazgató

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


4./ Napirend:             Beszámoló a sportegyesületek helyzetéről, munkájáról és a sportlétesítmények üzemeltetéséről

Előadó: Kabinet Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak


5./ Egyebek


2021. november

1./ Napirend:             Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. évi III. negyedévi tevékenységéről

                                    Előadó: Jegyző

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ Egyebek

Közmeghallgatás a 21/2014. (XI. 19.) Kgy. rendelet 51.§ (1) bekezdése értelmében


2021. december

1./ Napirend: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


2./ Napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


3./ Napirend: A Közgyűlés 2022. évi I. féléves munkatervének elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


4./ Napirend: Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatásról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


5./ Napirend: Beszámoló a polgármester átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

                        Előadó: Jegyző

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


6. / Napirend:            Belső Ellenőrzés 2021. évi munkatervének módosítása

                                    Előadó: Jegyző

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


7. / Napirend:            Belső Ellenőrzés 2022. évi munkaterve

                                    Előadó: Jegyző

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


8./ Napirend:             Beszámoló a HódmezővásárhelyiTelepülési Értéktár Bizottság    tevékenységéről

Előadó: Kabinet Iroda vezetője

                                    Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


9./ Napirend:             Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2022. évi üzleti tervei

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


10./ EgyebekKorábbi munkatervek: