Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Munkaterv

Aktuális munkaterv – 2024. I. félév

Kivonat

Készült: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2023. december 14.-i rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

465/2023. (XII.14.) határozata

Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2024. évi I. féléves munkaterve

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2024. évi I. féléves munkatervét az alábbiak szerint fogadja el.

Február hónap

1./a.) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

1./b.) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtási rendelete

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

1.c.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek megállapítása a tárgyévet követő három évre

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

2./ Beszámoló a Polgármesteri Kabinet 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Polgármesteri Kabinet vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

3./ Beszámoló a polgármester 2023. évi szabadságának felhasználásáról és a 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Jogi Iroda – Személyzeti Csoport vezetője

Véleményezésre: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak.

4./ Beszámoló a 2023. évi IV. negyedévben lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

5./ Beszámoló a polgármester 2023. II. félévben átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

6./ A Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ 2024. évi rendezvényterve

Előadó: Intézményvezető

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

2./

7./ Beszámoló a Szociálpolitikai Kerekasztal 2023. évi munkájáról

Előadó: Alpolgármester

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak.

8./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. december 31. napjával történő megszűnésével összefüggésben tett intézkedésekről

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

9./ Egyebek

Zárt napirend:

1./ Hódmezővásárhely Városáért Kitüntetések adományozása

Előadó: Alpolgármester

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

2./ Év Rendőre, Év Tűzoltója és Év Mentőse kitüntetések adományozása

Előadó: Alpolgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

3./ Hódmezővásárhely Sportjáért kitüntetések adományozása

Előadó: Alpolgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

Március hónap

1./ Beszámoló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2023. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Városi Rendőrkapitányság vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

2./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: Városi Tűzoltóparancsnokság vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

3./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

4./ A 2024. évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi- Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak.

5./ Beszámoló a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

3./

6./ Beszámoló a Közgyűlés átruházott hatásköreinek gyakorlásáról a 2022. és 2023. években

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

7./ Egyebek

Április hónap

1./ Beszámoló a 2024. I. negyedévben lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

2./ Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat beszámolója a 2023. évi munkájáról

Előadó: A részönkormányzat elnöke

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak.

3./ Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Lakosságszolgálati Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

4./ Vásárhelyi Médiacentrum Nonprofit Kft. beszámolója 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Médiacentrum, Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak.

5./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak.

6./ Beszámoló a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

7./ Civil szervezetek 2023. évi támogatásának elszámolása

Előadó: Alpolgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

8./ Egyebek

Május hónap

1./ Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

4./

2./ A Belső Ellenőrzés 2023 évi éves ellenőrzési jelentése és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés

Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

3./ Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023. évi tevékenységéről és mérlegbeszámolóik elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak.

4./ Beszámoló a Jogi Iroda 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

5./ Czirbusz Piroska Közalapítvány 2023. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

6./ Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány 2023. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

7./ Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 2023. évi beszámolója

Előadó: Jegyzői Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

8./ Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 2023. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

9./ Beszámoló a 2022-2023. években nem természetes személy vevő részére értékesített önkormányzati tulajdonú ingatlanok adásvételéről

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak.

10./ Egyebek

Június hónap

1./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.

2./ A Közgyűlés 2024. II. féléves munkatervének elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak.

5./

3./ Beszámoló a Közgazdasági Iroda 2024. évi tevékenységéről

Előadó: Közgazdasági Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak.

4./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ megalakulása óta végzett tevékenységéről

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak.

5./ Egyebek

Zárt napirend:

1. / Pedagógus Életműdíj kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

2./ Hódmezővásárhely Nevelés- és Oktatásügyének Szolgálatáért kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

3./ Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak.

4./ Hódmezővásárhely Egészségügyéért kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak.

5./ Hódmezővásárhely Közszolgálatáért kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak.


Munkaterv – 2023. II. félév

Kivonat

Készült: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2023. június 27-i, rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

260/2023. (VI.27.) határozata

Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2023. II. féléves munkaterve

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2023. II. féléves munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

2023. szeptember hónap

1./ Napirend:            Az Önkormányzat 2023. évi Költségvetési Rendeletének módosítása

Előadó: Közgazdasági Iroda vezető

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

2./ Napirend:            Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2023. év II. negyedévi tevékenységéről

Előadó: Belső Ellenőrzés vezető

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3./ Napirend:            Beszámoló a 2023. évi II. negyedévben lejárt határidejű határozatok

végrehajtásáról

Előadó: Jogi Iroda vezető

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

4./ Napirend:                         Beszámoló a polgármester 2023. I. félévben átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

Előadó: Jogi Iroda vezető

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

5./ Napirend              Beszámoló a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda nyári időszakban nyújtott szolgáltatásairól, különös tekintettel a kemping nyári forgalmára

Előadó: Fürdővezető

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

6./ Napirend              Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves munkájáról

Előadó: Jogi Iroda vezető

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

8./ Napirend              Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról

Előadó: Jogi Iroda vezető

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

9./ Napirend              Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Jogi Iroda vezetője/Intézményvezető

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság

10./ Egyebek

2023. október hónap

1./ Napirend:             A novemberi közmeghallgatás témáinak meghatározása

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

2./ Napirend:            Beszámoló a 2023. évi III. negyedévben lejárt határidejű határozatok

végrehajtásáról

Előadó: Jegyzői Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3./ Napirend:             Tájékoztató a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Egyesített Óvoda 2022/23-es nevelési évben végzett munkájáról

Előadó: Intézményvezető

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság

4./ Napirend:             Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde 2022/2023-as nevelési évben végzett munkájáról

Előadó: Intézményvezető

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság

5./ Napirend:             Beszámoló a 2023/24-es nevelési év beindításának tapasztalatairól

Előadók: Oktatási-, nevelési intézmények vezetői

            Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság

6./ Napirend:             A Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs, Foglalkoztatási és Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesület tájékoztatója a tanév beindításának tapasztalatairól a Nyár utca 56. szám alatti telephelyen.

                                    Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottság

7./ Egyebek

2023. november hónap

1./ Napirend:             Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2023. évi III. negyedévi tevékenységéről

                                    Előadó: Belső Ellenőrzés vezető

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

2./ Napirend:             Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. december 31. napjával történő megszűnésével összefüggésben tett intézkedésekről.

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3./ Napirend:             Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatokról

                                    Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

4./ Egyebek

Közmeghallgatás a 28/2021. (IX. 22.) Kgy. rendelet 58.§ (1) bekezdése értelmében

2023. december hónap

1./ Napirend:            Az Önkormányzat 2023. évi Költségvetési Rendeletének módosítása

Előadó: Közgazdasági Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

2./ Napirend:             Az Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

Előadó: Közgazdasági Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3./ Napirend:             A Közgyűlés 2024. évi I. féléves munkatervének elfogadása

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

4./ Napirend:             Beszámoló a 2023. évi közfoglalkoztatásról

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottság

5. / Napirend:            Belső Ellenőrzés 2024. évi munkaterve

                                    Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője

Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

6./ Napirend:             Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2024. évi üzleti tervei

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

7./ Napirend:             Beszámoló a Közlekedési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület munkájáról 2023. évi munkájáról

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

8./ Egyebek


Munkaterv – 2022. I. félév

2022. február

1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. IV. negyedévi tevékenységéről

Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Beszámoló a Polgármesteri Kabinet 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Polgármesteri Kabinet vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Beszámoló a polgármester 2021. évi szabadságának felhasználásáról és a 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Jogi Iroda – Személyzeti Csoport vezetője

Véleményezésre: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak

5./ Beszámoló a 2021. évi IV. negyedévben lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

6./ A Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évi rendezvényterve

Előadó: Intézményvezető

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

7./ Médiacentrum beszámolója

Előadó: Médiacentrum, Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

8./ Beszámoló a Szociálpolitikai Kerekasztal 2021. évi munkájáról

Előadó: Alpolgármester

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

9./ Beszámoló a közétkeztetési dolgozók tovább foglalkoztatásáról

Előadó: közétkeztetési szolgáltatást ellátó társaság, Jogi Iroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

10./ Egyebek

Zárt napirend:

1./ Hódmezővásárhely Városáért Kitüntetések adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ Év Rendőre és Év Mentőse kitüntetések adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Hódmezővásárhely Sportjáért kitüntetések adományozása

Előadó: Polgármester Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak


2022. március

1./ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ A 2022. évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi- Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

3./ Beszámoló a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. II. félévében végzett tevékenységéről

Előadó: Jegyző

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

5./ Beszámoló a közművelődési intézmények 2021. évi munkájáról

Előadó: Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

6./ Beszámoló a helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás tapasztalatairól

Előadó: közszolgáltatást ellátó társaság

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

7./ Egyebek


2022. április

1./ Beszámoló a polgármester 2021. II. félévben átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak

2./ Beszámoló a 2022. I. negyedévben lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat beszámolója a 2021. évi munkájáról

Előadó: A részönkormányzat elnöke

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

5./ Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Lakosságszolgálati Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

6./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Intézményeinek 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Kapcsolat Központ vezetője

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

7./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

8./ Beszámoló a helyi közétkeztetés tapasztalatairól

Előadó: közétkeztetési szolgáltatást ellátó társaság,

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

9./ Egyebek


2022. május

1./ Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2022. I. negyedévi tevékenységről

Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi tevékenységéről és mérlegbeszámolóik elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

4./ Beszámoló a Jogi Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

5./ Czirbusz Piroska Közalapítvány 2021. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

6./ Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány 2021. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

7./ Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 2021. évi beszámolója

Előadó: Jegyzői Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

8./ Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 2021. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

9./ Beszámoló a Játszótér Felújítási Koncepció végrehajtásáról

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

Zárt napirend:

1. / Pedagógus Életműdíj kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

2./ Hódmezővásárhely Nevelés- és Oktatásügyének Szolgálatáért kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

3./ Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak2022. június

1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ A Közgyűlés 2022. II. féléves munkatervének elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Beszámoló a Közgazdasági Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Közgazdasági Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Beszámoló a Jegyzői Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Jegyzői Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

5./ Beszámoló Hódmezővásárhely aktuális beruházásairól

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

6./ Hosszútávú koncepció kidolgozása Hódmezővásárhely járdáinak, útjainak rendbetételére, a zöldterületek fennmaradásának, átalakításának figyelembevételével

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

7./ Egyebek

Zárt napirend:

1./ Hódmezővásárhely Egészségügyéért kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

2./ Hódmezővásárhely Közszolgálatáért kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


Kivonat

Készült: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. május 19-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

170/2022. (V.19.) határozata

Tárgy: A Közgyűlés 2022. I. féléves munkatervének módosítása

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. I. féléves munkaterve” tárgyú 965/2021. (XII.16.)számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. I. féléves munkatervét május hónapra vonatkozóan az alábbiak szerint fogadja el:

Május hónap

1./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2022. I. negyedévi tevékenységről

Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi tevékenységéről és mérlegbeszámolóik elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

3./ Beszámoló a Jogi Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Beszámoló a Játszótér Felújítási Koncepció végrehajtásáról

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

5./ Egyebek


Korábbi munkatervek:

Megszakítás