Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Munkaterv

Aktuális munkaterv – 2022. I. félév

2022. február

1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. IV. negyedévi tevékenységéről

Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Beszámoló a Polgármesteri Kabinet 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Polgármesteri Kabinet vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Beszámoló a polgármester 2021. évi szabadságának felhasználásáról és a 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Jogi Iroda – Személyzeti Csoport vezetője

Véleményezésre: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak

5./ Beszámoló a 2021. évi IV. negyedévben lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

6./ A Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évi rendezvényterve

Előadó: Intézményvezető

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

7./ Médiacentrum beszámolója

Előadó: Médiacentrum, Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

8./ Beszámoló a Szociálpolitikai Kerekasztal 2021. évi munkájáról

Előadó: Alpolgármester

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

9./ Beszámoló a közétkeztetési dolgozók tovább foglalkoztatásáról

Előadó: közétkeztetési szolgáltatást ellátó társaság, Jogi Iroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

10./ Egyebek

Zárt napirend:

1./ Hódmezővásárhely Városáért Kitüntetések adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ Év Rendőre és Év Mentőse kitüntetések adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Hódmezővásárhely Sportjáért kitüntetések adományozása

Előadó: Polgármester Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak


2022. március

1./ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ A 2022. évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi- Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

3./ Beszámoló a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. II. félévében végzett tevékenységéről

Előadó: Jegyző

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

5./ Beszámoló a közművelődési intézmények 2021. évi munkájáról

Előadó: Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

6./ Beszámoló a helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás tapasztalatairól

Előadó: közszolgáltatást ellátó társaság

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

7./ Egyebek


2022. április

1./ Beszámoló a polgármester 2021. II. félévben átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak

2./ Beszámoló a 2022. I. negyedévben lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat beszámolója a 2021. évi munkájáról

Előadó: A részönkormányzat elnöke

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

5./ Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Lakosságszolgálati Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

6./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Intézményeinek 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Kapcsolat Központ vezetője

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

7./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

8./ Beszámoló a helyi közétkeztetés tapasztalatairól

Előadó: közétkeztetési szolgáltatást ellátó társaság,

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

9./ Egyebek


2022. május

1./ Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2022. I. negyedévi tevékenységről

Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi tevékenységéről és mérlegbeszámolóik elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

4./ Beszámoló a Jogi Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

5./ Czirbusz Piroska Közalapítvány 2021. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

6./ Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány 2021. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

7./ Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 2021. évi beszámolója

Előadó: Jegyzői Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

8./ Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 2021. évi beszámolója

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

9./ Beszámoló a Játszótér Felújítási Koncepció végrehajtásáról

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

Zárt napirend:

1. / Pedagógus Életműdíj kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

2./ Hódmezővásárhely Nevelés- és Oktatásügyének Szolgálatáért kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak

3./ Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Oktatási, Kulturális, Sport és Nemzetiségi Bizottságnak2022. június

1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ A Közgyűlés 2022. II. féléves munkatervének elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Beszámoló a Közgazdasági Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Közgazdasági Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Beszámoló a Jegyzői Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Jegyzői Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

5./ Beszámoló Hódmezővásárhely aktuális beruházásairól

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

6./ Hosszútávú koncepció kidolgozása Hódmezővásárhely járdáinak, útjainak rendbetételére, a zöldterületek fennmaradásának, átalakításának figyelembevételével

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

7./ Egyebek

Zárt napirend:

1./ Hódmezővásárhely Egészségügyéért kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

2./ Hódmezővásárhely Közszolgálatáért kitüntetés adományozása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak


Kivonat

Készült: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. május 19-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

170/2022. (V.19.) határozata

Tárgy: A Közgyűlés 2022. I. féléves munkatervének módosítása

HATÁROZAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. I. féléves munkaterve” tárgyú 965/2021. (XII.16.)számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. I. féléves munkatervét május hónapra vonatkozóan az alábbiak szerint fogadja el:

Május hónap

1./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2022. I. negyedévi tevékenységről

Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

2./ Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi tevékenységéről és mérlegbeszámolóik elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

3./ Beszámoló a Jogi Iroda 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Jogi Iroda vezetője

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

4./ Beszámoló a Játszótér Felújítási Koncepció végrehajtásáról

Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

5./ Egyebek


Korábbi munkatervek:

Megszakítás