Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Művészeti díj Bessenyei Ferencről

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Közgyűlése határozott arról, hogy művészeti díjat
alapít, amelyet Bessenyei Ferencről, kétszeres Kossuth−díjas, Érdemes−
és Kiváló Művészről, Hódmezővásárhely Díszpolgáráról kíván elnevezni.
B. Élhess Eszter, Bessenyei Ferenc özvegye hozzájárulását adta, hogy a
város férjéről nevezze el Hódmezővásárhely Művészeti díját.
A
díj kiírásában szereplő legfőbb követelmény, hogy a díjazásra jelölt
személyek, csoportok, illetve művészeti tevékenységük megfelel-e annak
a szellemiségnek, amelynek értelmében Bessenyei Ferenc egész pályája
során dolgozott és küzdött, és amelyet egész életében, szünet nélkül és
politikai helyzettől függetlenül minden fórumon számtalan alkalommal
kinyilvánított.

A
díj az amatőr és hivatásos színjátszás, népdal- és magyar nóta,
néptánc, vers- és prózamondás kategóriákban kiemelkedő teljesítményt
nyújtó magánszemélyek, csoportok részére adományozható.

A
díj célja olyan lehetőséget teremteni azon személyek, közösségek
részére, akik fenti kategóriákban kimagasló, példamutató
tevékenységükkel érdemeket szereztek a város kulturális, művészeti
életében. A díjazottak városunkban élő, városunkhoz kötődő vagy
Hódmezővásárhelyről elszármazottak köréből kerülhetnek ki, akik
előadásukkal rendszeresen itt mutatkoztak, mutatkoznak be.

A díj átadásának napja, a Magyar Kultúra Napja, azaz január 22. A
művészeti díjat ünnepélyes keretek között a képviselő testület
adományozza. A kitüntetéshez a Közgyűlés a város pecsétjével ellátott
oklevelet és plakettet adományoz, amely Bessenyei Ferenc portréját
ábrázolja, továbbá a díjazottak nettó 500.000 Ft díjazásban részesülnek.

A
művészeti díj odaítéléséről egy állandó Bíráló Bizottság fog dönteni
majd, akik között minden területen ismert és elismert kiváló művészek
vesznek részt, akik pártatlanok a díj odaítélésében, a szabályok
megalkotásában, azonban ennek előkészítő munkálatai még folyamatban
vannak.

A
díj adományozására bármely személy, illetve közösség javaslatot tehet a
Bíráló Bizottság felé. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre
méltónak tartott személy vagy közösség nevét, címét, valamint az
elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

A javaslatot minden év október 15-ig, írásban kell eljuttatni a Bíráló Bizottságnak.

A művészeti díj Bíráló Bizottsága és a díj odaítélésénél figyelembe vett kritériumok tekintetében a Közgyűlés 2008. májusában dönt.

Megszakítás