Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Művészeti pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Czirbusz Piroska Emlékére a
Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány pályázatot hirdet
hódmezővásárhelyi vagy ahhoz kötődő szerző(k) irodalmi, művészeti,
tudományos műve kiadásának támogatására.

Pályázati feltételek: 18 éven felüli, vásárhelyi vagy ahhoz kötődő személy(ek), akinek
munkája a város szellemi értékét gyarapítja. Előnyt élveznek a
pályakezdő alkotók, illetve azok, akik önrésszel vagy más forrással is
rendelkeznek. Csak az kaphat támogatást, aki a teljesen kész,
szerkesztett és számítógéppel készült kézirathoz két elismert szakember
írásbeli értékelését és a kiadást támogató javaslatát, valamint a
kiadás pénzügyi tervezetét és a szerző szakmai önéletrajzát is
mellékeli.

Pályázat benyújtási határideje: 2008. július 31.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2008. október 31.

Támogatási keretösszeg: 650.000,-Ft

A
pályázatokat 3 példányban a Közalapítvány nevére és dr. Nikolics
Nikoletta részére postai úton, további 1 példányban elektronikus
formában (számítógépes lemezen és/vagy villanyposta csatolmányaként)
kell benyújtani.

Cím: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

6800 Hódmezővásárhely, Pf. 23., Kossuth tér 1.

E-mail: nniki@hodmezovasarhely.hu

Információ: dr. Nikolics Nikoletta – Tel: 530-100 /249 mellék

A pályázatok eredményéről a Kuratórium a döntést követő 15 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

Megszakítás