Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Napirenden Lengyelország felosztása

Lengyelország 1939-es felosztásáról, a Molotov-Ribbentrop paktum
titkos záradékáról, a nácik és a sztálini Szovjetunió közötti hatalmi
összjátékról tanácskoznak tudományos kutatók a hódmezővásárhelyi Emlékpont
Múzeumban szeptember 10-én, csütörtökön. A szakértők különböző nézőpontokból, az
egyes országok szemszögéből vizsgálják a Molotov-Ribbentrop paktum
következményeit.
Kun Miklós professzor a Molotov-Ribbentrop paktum egy új olvasatáról beszél
majd.  Németh István egyetemi docens a titkos egyezség német szempontjait
elemzi, Kovács István, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos
főmunkatársa arról ad elő, hogy Lengyelország miként élte meg a ’39 őszi szovjet
hátbatámadást.
A lengyel származású Csongrád megyei levéltár-igazgató, Dr. Biernacki Karol
a Magyarországra menekült lengyelek sorsát veszi górcső alá.
Kovács Emőke, a Kremlinológiai Intézet történésze azt boncolgatja
előadásában, hogy Szergej Eizenstein filmjeire miként hatottak a szovjet-német
kapcsolatok változásai. Lagzi Gábor, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai
Intézetének munkatársa a Baltikum szovjet megszállásáról és bekebelezéséről tart
referátumot. Vincze Gábor, az Emlékpont Múzeum történésze a Molotov-Ribbentrop
paktum Romániára, Besszarábiára és Erdélyre gyakorolt hatását vizsgálja.
A konferenciát csütörtökön 10 órakor dr. Lázár János polgármester,
országgyűlési képviselő és Hans Kaiser volt német miniszter, a Konrad Adenauer
Alapítvány irodavezetőjének köszöntője után Joanna Stempinska lengyel nagykövet
nyitja meg.
A részletes programot mellékelem. A konferencia sajtónyilvános, melyre
tisztelettel várjuk a média képviselőit.
Megszakítás